Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2986
Title: Akıllı kent kavramının sürdürülebilirlik bağlamında irdelenmesi
Other Titles: Sustainability of the smart city concept examination in context
Authors: Tokman, Leyla Yekdane
Yılmaz, Şeyma
Keywords: Mimarlık
Architecture
Sürdürülebilir mimari
Sustainable architecture
Issue Date: 2022
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Kent olgusu geçmişten bugüne kadar varlığını korumuştur. Sürekli olarak büyüyen, gelişen kentlerde yaşayan insanlar gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni icatlardan ve teknolojilerden yararlanmışlardır. Teknolojik gelişmeler insan hayatının her alanında olduğu gibi kent yaşamında da kullanılmıştır. Bu ise Akıllı Kent kavramını beraberinde getirmektedir. 2000'li yıllardan beri gündem olan bu kavram, zamanla dünya üzerinde birçok çalışmanın yapılmasına yol açmıştır. Teknolojinin gelişmesi ile Akıllı Kentler ortaya çıkmış, genel kent kavramı bir yenilik kazanmıştır. Çeşitli projeler, çalışmalar, tasarımlar ile gelişen kentler insan hayatını kolaylaştırıcı ve yaşam kalitesini yükseltecek niteliktedir. Bu tez çalışmasında "Akıllı Kent" kavramı detaylı bir şekilde incelenerek dünyada ve ülkemizdeki örnekler ile değerlendirilmiştir. Tezin hipotezi olan akıllı kentlerin sürdürülebilir kentler olduğu kanıtlanarak çalışma sonlandırılmıştır.
The phenomenon of the city has preserved its existence from the past to the present. People living in constantly growing and developing cities have benefited from new inventions and technologies to facilitate their daily lives. Technological developments have been used in urban life as well as in all areas of human life. This brings the concept of Smart City with it. This concept, which has been on the agenda since the 2000s, has led to many studies in the world over time. With the development of technology, Smart Cities have emerged and the general city concept has gained an innovation. Cities that develop with various projects, studies and designs are of the nature to facilitate human life and increase the quality of life. In this thesis, the concept of "Smart City" has been examined in detail and evaluated with examples from the world and our country. The study was concluded by proving that smart cities, which is the hypothesis of the thesis, are sustainable cities.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65bEtZnnvS6cbt4ZW4NACS-do8Z1fdptDbuImr7-NhlJm
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2986
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

116
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.