Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2983
Title: Challenges and opportunities for parametric design integration in architecture
Other Titles: Parametrık tasarımın mimarlığa entegrasyonu için zorluklar ve fırsatlar
Authors: İnceoğlu, Mehmet
Zhaleh, Ali Mohammadi
Keywords: Mimarlık
Architecture
Parametrik Tasarım
Mimarlık
Bilgisayar Destekli Tasarım
Dijital Tasarım
Parametric Design
Architecture
CAD
Digital Designing
Issue Date: 2022
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Dünya'da teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte birçok alanda kullanılan metodolojiler de değişmiştir. Bu değişimin etkileri mühendislik, ekonomi, sosyal, beşeri, sağlık, tasarım gibi birçok alanda da görülmektedir. Geçmiş uygarlıklarından günümüze kadar kullanılan parametrik tasarım da bu değişimlerden etkilenmiştir. Günümüzde parametrik tasarım dijital tasarım araçlarıyla birlikte belirli parametreler ve tasarım algoritmaları ile birlikte kurularak yapılabilmektedir. Ancak geçmişten günümüze uygulanan parametrik tasarım örnekleri incelendiğinde de hepsinin belirli parametreler çerçevesinde de yapıldığı görülmektedir. Aynı temel üzerinde kabuk değiştiren parametrik tasarımın kullanımı da dijital tasarım araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte yaygınlaşmıştır. Günümüzde kullanımı yaygınlaşan parametrik tasarımın uygulandığı örneklerde hızla artmaktadır. Kompleks kullanım fonksiyonlu olarak ortaya konulan bu yapıların hem tasarım süreçlerinde hem de tasarım aşamalarında kullanılan dijital tasarım araçları sayesinde değişen tasarım süreçleri de tasarımcılar için daha olanaklı çalışma koşullarını da beraberinde getirmiştir. Dijital tasarım araçlarının gelişimi parametrik tasarım süreçlerinde sadece temsiliyet rolün de değil aynı zamanda bu tasarım süreçlerine de katılabilmelerini sağladığı gibi bu durum tasarımcılar için belirli avantajlarda kazandırmıştır. Ancak parametrik tasarım kullanımı beraberinde sadece avantajlar değil belirli dezavantajlarda getirdiği söylenebilir. Yapılan çalışmada dünya üzerinde belirli örnekler incelenerek bu yapıların hem tasarım hemde inşa süreçleri incelenmiş olup bu örnekler üzerinden tasarımcıların karşılaştıkları avantajlar ve dezavantajlar incelenmiştir. Karşılaşılan bu durumlar değerlendirilerek gelecekte yapılacak parametrik tasarım çalışmaları içinde rehber bir çalışma olması amaçlanmıştır. Gelecekte muhtemel yapay zeka destekli tasarım süreçlerine girildiğinde ise dijital tasarım araçları ile ortaya konulacak parametrik tasarım sürçlerinde yapılan bu rehber çalışmanın gelecekte yapılacak çalışmalar içinde sacayağı oluşturabilecektir.
The approaches utilized in various fields have altered as a result of the fast advancement of technology throughout the world. The implications of this transition may be observed in a variety of fields, including engineering, economics, social, human, and health care, as well as design. These developments have had an impact on parametric design, which has been utilized since ancient civilizations. Today, parametric design may be accomplished using digital design tools and the establishment of particular parameters and design algorithms. When looking at parametric design examples from the past to the present, it is clear that they are always developed within the confines of a set of parameters. With the proliferation of digital design tools, parametric design, which adjusts its shell on the same principles, has become more widespread. The usage of parametric design, which has been widespread in recent years, is fast expanding in terms of application examples. The shifting design processes have also provided more easy working conditions for the designers, thanks to the digital design tools utilized both in the design processes and in the planning phases of these structures, which are put forth as a complex utilization function. The advancement of digital design tools has allowed them to not only serve a representational role in parametric design processes, but also actively participate in them, which has resulted in certain advantages for designers. However, it is reasonable to argue that parametric design has both benefits and drawbacks. Specific examples from throughout the world were investigated, as were the design and building methods of these structures, and the benefits and drawbacks faced by the designers. By examining these cases, it hopes to serve as a reference for future parametric design studies. When artificial intelligence-assisted design processes becomes a reality, this guide study on parametric design processes revealed by digital design tools will serve as a cornerstone for future research.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CG8WvdvvxJP04Unr7Yecf_Hloe90CQ8bErPkPtfHLlfp_7Vcj_aJuu7NfBAEmHgz
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2983
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.