Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/295
Title: Examining the required non-technical skills between the airline pilots
Other Titles: Havayolu pilotlarında aranan teknik olmayan pilot becerilerinin incelenmesi
Authors: Özdemir, Uğur
Aydın, Tolga
Keywords: Sivil Havacılık
Civil Aviation
NOTECHS
Havayolu Pilotu Seçimi
Havacılık
NOTECHS
Pilot Selection
Aviation
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde aynı anda 10.000'den fazla uçağın gökyüzünde olduğu bir dünyada yaşamaktayız. Sivil havacılığın öneminin giderek arttığı son yıllarda ilgili talebe paralel olarak önlemez bir personel ihtiyacı doğmuştur. Nitekim pek çok büyük havayolu şirketi gerek yıllar içerisinde gerekse de günümüzde hala "uygun kriterlere" sahip olan personeli bulamadığı için operasyonlarını durdurmak zorunda kalmıştır. Sivil havacılığın kalbinde olan, operasyonun birebir içerisinde bulunan havayolu pilotlarının seçimi de havacılık tarihi boyunca değişime uğramış, uzun bir periyotta kayda değer bir gelişim gösteren ileri otomasyon kabiliyetleriyle birlikte odak noktasını değiştirmiştir. Havayolu pilotluğu, bir uçağın yalnızca sevk ve idare edilmesi üzerine çaba gösteren bir meslek değil, bunun yanında; pek çok psikolojik değerlendirmeyi gerektiren, insan ve kaynakların doğru delege edilmesinin sonucunda emniyetli bir operasyonun var olmasını sağlayan dinamik bir disiplindir. Bu çalışmada, havayolu pilotu seçiminde pilot adaylarının sahip olması gereken ve hali hazırda pilot olarak uçan bireylerde olması gereken teknik olmayan beceriler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapılmıştır ve farklı açılardan önerilerde bulunulmuştur. Operasyonun emniyetle ilerlemesi için geniş bir yelpazede teknik becerilere sahip olması gereken pilotun bu becerileri optimum şekilde kullanması ve ekip içerisinde uyumlu çalışabilmesi için davranışsal ve psikolojik boyutta kriterlere sahip olması gerekmektedir. Çalışma içerisinde ilgili beceriler incelenmiştir ve değişik açılardan önerilerle gelecek yıllar içerisinde pilot seçim yöntemlerinde ve pilot değerlendirmelerinde faydalı olabilecek sonuçlara ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler:
In the modern world nearly 10.000 airplanes could share the sky at the same moment. Shortage of the required and qualified airline crew became an undeniable truth in the unstoppablely booming aviation industry and economy. Many airline companies stopped the flight operations just because of the shortage of the qualified personnel within the last years. It is clear that airline pilots located at the heart of the airline operations and selection/assessment of the airline pilots changed dynamically through the developments of the incredible automation technology. Becoming an airline pilot is not only means the guiding an airplane but also the using the all available sources in all meaning with a trained crew. There are a wide variety of technical skills that pilots need but to use effectively the required technically skills; airline pilots need to have some psychological, behavioral and emotional based skills as well. In this point of view, these skills that are related with psychology and delegation are crucially important to achieve safe flight operations. This study examines the required non-technical skills for currently flying airline pilots/future candidate pilots and offers particular suggestions with different angles. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpBMpB6Pe3nHTQyozBQDmkLK1Y9mI4z6osfcDnv8l5D8P
https://hdl.handle.net/20.500.13087/295
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.