Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2943
Title: Lattice modelling of sub-standard reinforced concrete beam-column joints
Other Titles: Standart-altı betonarme kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kafes sistem ile modellenmesi
Authors: Avşar, Özgür
Demirtaş, Yunus
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tezde, ağ boyutu etkisini en aza indirmek ve lokalizasyon sorunlarını gidermek için yarı gevrek malzemeler için birim şekil değiştirme uyarlanması, standart-altı kolon-kiriş birleşimleri için doğrusal olmayan kafes modelleme yaklaşımıyla araştırılmıştır. Kafes modelleme yaklaşımında, birleşim bölgesinde bulunan beton ve donatı elemanlar, kendi malzeme özelliklerine sahip kafes elemanlar olarak modellenir. Enine çekme gerilmesinden dolayı basınç dayanımındaki azalma çapraz beton elemanlarda hesaba katılmıştır. Donatı çubuğunun sıyrılma ilişkisi, donatı ve beton elemanlara bağlanan sıfır uzunluktaki yaylar tarafından temsil edilmiştir. Modelleme yaklaşımı, standart-altı olarak üretilmiş bir betonarme 3 katlı 3 açıklıklı çerçevenin ve biri bir döşeme ve bir düzlem dışı kiriş içeren iki farklı standart-altı betonarme kolon-kiriş birleşim numunesinin deneysel olarak ölçülen tepkileriyle karşılaştırılarak doğrulanmıştır. Ağ boyutu etkisini ve lokalizasyon sorunlarını asgari seviyeye düşürebilmek için, beton malzemede doğrusal azalan yumuşama bölgesindeki dayanımın sıfırlandığı basınç birim şekilde değiştirmesi, çatlak bandı teorisine göre uyarlanmıştır. Rijit kolon-kiriş birleşim modeli, birleşim bölgesinin deformasyonunu göz önüne alan kafes modelleriyle karşılaştırılmıştır. Kafes modelleme tekniği ile oluşturulan farklı ağ boyutlarına sahip birleşim modelleri kullanılarak yüksek hesaplama verimliliği ve daha az analiz süresi ile gerçekçi sonuçlar elde edilmiştir. Kafes modelleme tekniği ile deneysel sonuçlarına makul düzeyde ulaşılabildiği görülmüştür.
The strain adjustment for quasi-brittle materials to minimize the mesh size effect and localization issues are investigated by the nonlinear lattice modelling approach for sub-standard beam-column joints. The lattice model is generated by the implementation of truss analogy. In the lattice modelling approach, the concrete and reinforcement members in an RC joint are modelled as truss elements with their own material properties. The reduction in compressive strength due to transverse tensile strain was taken into account in the diagonal concrete members. The reinforcement bar slip relationship was captured by zero-length springs attached to steel and concrete elements. The modelling approach was validated by comparing the simulated responses to the experimentally obtained responses of an inadequately detailed RC 3-story 3-bay frame tested with pseudo dynamic testing procedure and two sub-standard RC beam-column joints tested under quasi-static cyclic loading, one of which contains a slab and an out-of-plane beam. To avoid the mesh size effect and localization issues, the compressive strain at complete stress release in the linear softening branch is adjusted following the crack band approach. A rigid joint model assumption is compared with the lattice model which accounts for the joint deformation. More realistic results are obtained using the lattice modelling technique with high computational efficiency and less demanding in computation time by minimizing the mesh size effect. The model accuracy in reproducing the experimental response is at a reasonable level.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlgg-xiv2ROhKubEkCOiH1HE9STO2X6iIohTJoKC7m_VwMN
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2943
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.