Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2905
Title: Buthacus tadmorensıs (Simon, 1892) (Scorpiones: Buthidae)'in morfolojik özelliklerinin SEM (taramalı elektron mikroskop) ile gösterilmesi
Other Titles: Showing the morphological characteristics of Buthacus tadmorensis (Simon, 1892) (Scorpiones: Buthidae) using SEM (scanning electron microscope
Authors: Özkütük, Recep Sulhi
Yağmur, Ersen Aydın
Karaduman, Nergis
Keywords: Biyoloji
Biology
Zooloji
Zoology
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma ile akrep sistematiğinde kullanılan dış morfolojik özelliklerin karakterizasyonu, Türkiye'de sadece Şanlıurfa ilinden bilinen Buthacus tadmorensis (Simon,1892) türünde Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile fotoğraflanarak ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Türe ait duyu organları gösterilmiş, ülkede dağılım gösteren diğer akrep türleriyle karşılaştırılmıştır. Spesifik olarak pekten (tarak organı) dişlerinin sayısı her iki eşey üzerinde de incelenmiş olup dişilerde 25-28 adet erkeklerde 33-34 adet olarak belirlenmiştir. Özellikle erkek bireylerde, çela uç kısmında duyu görevi olabileceği düşünülen yassı setalar gözlenmiştir. Vücut geneline dağılmış granüller, karinalar, setalar ve vaks açıklıkları, bacaklarda soketli setalar ve slit sensillumlar fotoğraflarla ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Her iki eşey için, genital organları ve stigma açıklıkları ayrıntılı biçimde fotoğraflanarak tanımlamaları yapılmıştır.
In this study, the characterization of external morphological features used in scorpion systematics was examined in detail using Scanning Electron Microscope (SEM) of species collected from Şanlıurfa province in Turkey according to Buthacus tadmorensis (Simon, 1892). The sense organs of the species are shown and compared with other scorpion species distributed throughout the country. Specifically, the number of pecten (comb) teeth was examined in both sexes, and it was determined as 25-28 in females and 33-34 in males. Flat hairs, which are thought to be a sensory function, were observed on the tip of the chela, especially in males. Granules scattered throughout the body, carinas, setae and wax openings, socket hairs on the legs, and the slit sensillum are shown in detail in the photographs. Genital organs and stigma openings were photographed in detail for both sexes and their descriptions were made.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlgg294X4cogQUqUCpJwrkrEqrCgIfnvp8y5f-pT8OeerLr
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2905
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.