Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2892
Title: Robust Pitch Rate Control Augmentation System for an F-16 Aircraft
Other Titles: F-16 Uçağı için Gürbüz Yunuslama Oranı Kontrol Artırım Sistemi
Authors: Gümüşboğa, İlkay
Issue Date: 2021
Abstract: Military aircraft technologies are strategic research subjects of study. In particular, the concept of the fifth-generation fighter jet pushes the boundaries of technology. In this context, the control systems used in these aircraft are becoming more and more sophisticated. In this paper, a novel robust pitch rate control augmentation system is proposed for an F-16 aircraft. Two design objectives are determined for the design of this control system: (i) the aircraft follows the reference pitch-rate command in an agile way; (ii) ensuring the robust stability against enormous moment disturbances that may occur during the flight. An ??? control approach is used in the design of this control system for both ensuring the stability and a good performance. Finally, this proposed control structure is verified with the nonlinear F-16 flight simulations. The performance of the proposed controller is compared to the classical controller approach. It is shown that the proposed controller both performs a fast pitch rate tracking and quickly suppresses the enormous pitching moment disturbance that the classical controller cannot cope. Thus, with the robust controller design, flight safety is provided in the case of adverse flight conditions.
Askeri uçak teknolojileri stratejik araştırma konularıdır. Özellikle beşinci nesil savaş uçağı konsepti teknolojinin sınırlarını zorlamaktadır. Bu bağlamda bu uçaklarda kullanılan kontrol sistemleri de giderek daha karmaşık olmaktadırlar. Bu makalede, F-16 uçağı için yeni bir gürbüz yunuslama oranı kontrol artırım sistemi önerilmiştir. Bu kontrol sisteminin tasarımı için iki tasarım hedefi belirlenmiştir: (i) uçak, referans yunuslama oranı komutunu çevik bir şekilde takip etmek; (ii) uçuş sırasında meydana gelebilecek çok büyük moment bozucularına karşı gürbüz kararlılığı sağlamak. Bu kontrol sisteminin tasarımında hem kararlılık hem de iyi bir performans sağlamak için bir ??? kontrol yaklaşımı kullanılmaktadır. Son olarak, önerilen bu kontrol yapısı, doğrusal olmayan F-16 uçuş simülasyonları ile doğrulanmıştır. Önerilen kontrolörün performansı, klasik kontrolör yaklaşımıyla karşılaştırılır. Önerilen denetleyicinin hem hızlı bir yunuslama oranı takibi gerçekleştirdiği hem de klasik denetleyicinin üstesinden gelemediği muazzam yunuslama momenti bozucusunu hızla bastırdığı gösterilmiştir. Böylelikle olumsuz uçuş koşullarında uçuş güvenliği gürbüz kontrolcü ile sağlanmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2892
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/485095
ISSN: 1304-0448
2148-1059
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.