Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2853
Title: Siklofosfamid Nedenli Kan Hücreleri ve Kemik İliği Toksisitesi Üzerine Escinin Koruyucu Etkilerinin Sıçanlarda Araştırılması
Other Titles: Investigation into the Protective Effects of Escin on Blood Cells and Cyclophosphamide-Induced Bone Marrow Toxicity in Rats
Authors: Cengiz, Mustafa
Ayhancı, Adnan
Kutlu, Hatice
Issue Date: 2020
Abstract: Siklofosfamid (CPM), metabolitleri nedeniyle kanserli hücrelerin yanı sıra sağlıklı dokularda da toksisiteye neden olan yaygın olarak kullanılan bir antineoplastik ilaçtır. Bu ilacın ana dezavantajı miyelosupresyondur. Escin (ES), antioksidan, antienflamasyon ve anti-ödem gibi biyolojik özelliklere sahip doğal bir triterpenoid saponin karışımıdır. Bu çalışma, CPM'nin kan hücreleri ve kemik iliği üzerindeki toksik etkileri üzerine ES’nin olası etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Spraque Dawley erkek sıçanlar, kontrol grubu, 200 mg / kg CPM, 10 mg / kg ES ve CPM+ES olmak üzere 4 farklı gruba ayrıldı. Tüm gruplardaki sıçanlar enjeksiyonlardan 1 gün sonra kesildi. Hayvanlar anestezi altında kesildikten sonra kemik iliği ve kan örnekleri alındı. CPM grubunda eritrosit, hemoglobin, hematokrit, lökosit (% 97), trombositler (% 45) ve kemik iliği hücreleri (% 93.6) sayısında kontrol grubuna göre bir azalma vardı. Tersine, ES + CPM' grubundaki kan hücreleri (eritrosit, hemoglobin, hematokrit, lökosit ve trombositler) ve kemik iliği hücreleri CPM verilen grup ile karşılaştırıldığında artmıştır. Sonuçlarımız, ES ile sıçanların tedavi edilmesinin, CPM'nin kan hücreleri ve kemik iliği üzerindeki toksik etkilerini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.
Cyclophosphamide (CPM) is an extensively used antineoplastic drug that induces toxicity in the health cell because of its metabolites. The main disadvantage of this drug is myelosuppression. Escin (ES) is a natural mixture of triterpenoid saponins that has biological properties such as antioxidant, anti-inflammation, and anti-edematous. The present study aims to investigate the possible effects of ES upon the toxic effects of CPM on blood cells and bone marrow. Spraque Dawley male rats were chosen and categorized into 4 different groups, including the control group, 200 mg/kg CPM, 10 mg/kg ES and ES+CPM. Rats in all groups were discontinued 1 day after injections. After the animals were cut under anesthesia, bone marrow and blood samples were collected. A fall in the number of erythrocyte, hemoglobin, hematocrit, leukocyte (97%), platelets (45%), and bone marrow cells (93.6%) was seen in the CPM group. Conversely, blood cells (erythrocyte, hemoglobin, hematocrit, leukocyte, and platelets), as well as bone marrow cells in ES + CPM had increased by comparison with CPM. Our results show that treating rats with a selected dose range of ES may help decrease the toxic effects of CPM upon blood cells and bone marrow.
URI: https://doi.org/10.35193/bseufbd.677193
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRJME16RTJOZz09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2853
ISSN: 2458-7575
2458-7575
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.