Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/26
Title: ENDÜSTRİYEL SİALON-TİN KESİCİ UÇ ÜRETİMİNDE PROSES KOŞULLARININ ETKİSİ
Other Titles: THE EFFECT OF PROCESS CONDITIONS ON THE PRODUCTION OF INDUSTRIAL SİALON-TİN CUTTING TOOLS
Authors: Açıkbaş, Nurcan Çalış
Kara, Ferhat
Keywords: Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka
Bilgisayar Bilimleri, Sibernitik
Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari
Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlar
İnşaat ve Yapı Teknolojisi
Enerji ve Yakıtlar
Mühendislik, Biyotıp
Mühendislik, Kimya
İnşaat Mühendisliği
Mühendislik, Elektrik ve Elektronik
Çevre Mühendisliği
Mühendislik, Jeoloji
Endüstri Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Mühendislik, Makine
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Jeokimya ve Jeofizik
Jeoloji
Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji
Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler
Malzeme Bilimleri, Seramik
Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test
Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler
Malzeme Bilimleri, Kompozitler
Malzeme Bilimleri, Tekstil
Maden İşletme ve Cevher Hazırlama
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Robotik
Telekomünikasyon
Taşınım Bilimi ve Teknolojisi
Issue Date: 2018
Abstract: Süper alaşımlar havacılık alanında yaygın olarak kullanılan ve işlenmesi zor malzemelerdir. Alümina ve silisyum nitrür esaslı seramik matrisli kompozitler süper alaşımların işlenmesinde kullanılmaktadırlar. SiAlON esaslı seramik kesici uçlar seri üretime uygun gaz basınçlı sinterleme tekniği ile üretilebildikleri için Al2O3-SiCw kesici uçlara karşı maliyet avantajı sağlamaktadırlar. Ancak SiAlON seramikleri kimyasal dayanım açısından süper alaşım işlenmesinde yeterli değildir. Bu nedenle bu çalışmada SiAlON seramiklerinin kimyasal dayanımını arttırmak için TiN ilavesi yapılarak özgün kompozisyon tasarımlarıyla hazırlanmış SiAlON-TiN kompozitlerinin pilot ölçekte üretimi yapılarak, üretim esnasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri açıklanmıştır. Üretim sürecinde yapılan optimizasyon çalışmaları neticesinde istenen özelliklerde kesici uç üretimi pilot ölçekte başarılmıştır.
Super alloys are widely used in the field of aviation and they are difficult to machine. Alumina and silicon nitride based ceramic matrix composites have been used for super alloy machining. Since SiAlON based ceramic cutting tools can be produced with gas pressure sintering method which is suitable for serial production, they provide cost advantages over Al2O3-SiCw cutting tools. However SiAlON ceramics have the disadvantage for super alloy machining due to inadequate properties in respect of chemical durability. Therefore in this study in order to enhance chemical durability of SiAlON ceramics, SiAlON based ceramics prepared with unique compositional design with TiN incorporation. SiAlON-TiN composites were prepared in pilot scale which allows description of the problems and their solutions. The optimization efforts in the production process of SiAlON-TiN cutting tools with the desired properties have been achieved in a pilot scale.
URI: https://doi.org/10.21923/jesd.448209
https://hdl.handle.net/20.500.13087/26
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/326760
ISSN: 1308-6693
1308-6693
Appears in Collections:İstatistik Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.