Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2486
Title: Hidrolojik havzalarda toprak neminin akışa olan etkisi
Other Titles: The effect of soil moisture on flow in hydrological basin
Authors: Tombul, Mustafa
Demirtop, Mehmet
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan su, tarih boyunca hep merak konusu olmuştur. Dünyanın dörtte üçü su ile kaplı olmasına rağmen sadece yüzde üçlük kısmı tatlı sudur. Artan nüfus, sanayileşme, iklim değişiklikleri ve küresel ısınma ile birlikte suya olan talep daha da artmış, insanların bu talebin karşılanıp karşılanamayacağı konusunda yaptığı araştırmalar önem kazanmıştır. Elimizde bulunan su kaynaklarının sınırlı olması da bizi ilerleyen dönemlerde su sıkıntısı ile karşı karşıya bırakacaktır. Bu sebeple su kaynaklarının verimli kullanımı herkes için oldukça önemlidir. Su kaynaklarının planlanması ve yönetimi için yaygın olarak kullanılan hidrolojik modelleme programları, çalıştığımız havzaya düşecek yağış için, oluşturabilecek akış hakkında çeşitli bilgiler vermektedir. Bu veriler de baraj gibi depolama tesislerinin planlanmasında, işletmeciliğinde ve taşkın modelleme gibi hidrolojik çalışmalarda kullanılmaktadır. Hidrolojik modelleme programlarından biri olan HEC-HMS ( Hydrologic Engineering Center Hydrologic Modeling System) programı bu çalışmada kullanıldı. ''Kurukavak'' havzasında ''İlk Ve Sabit Kayıp Metodu'' (İnitial And Constant) ve ''Toprak Nemi Hesabı Kayıp Metodu''(Soil Moisture Accounting) kullanarak iki farklı modelleme yapıldı. Toprak neminin hidrolojik modellemede hesaba katılmasının, model performansına etkisi ve toprak neminin akışa etkisi incelendi.
Water, which is one of the most basic needs of man, has always been a subject of curiosity throughout history. Although three quarters of the world is covered with water, only three percent is fresh water. With the increasing population, industrialization, climate changes and global warming, the demand for water has increased even more, and the researches of people about whether this demand can be met or not has gained importance. The limited water resources we have will also confront us with water shortages in the future. For this reason, efficient use of water resources is very important for everyone. Hydrological modeling programs, which are widely used for the planning and management of water resources, provide various information about the flow that can occur for the precipitation that will fall in the basin we work. These data are used in the planning and management of storage facilities such as dams and in hydrological studies such as flood modeling. HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center Hydrologic Modeling System) program, which is one of the hydrological modeling programs, was used in this study. In the "Kurukavak" basin, two different models were made using the "Initial and Constant Loss Method" and "Soil Moisture Accounting". The effect of taking into account soil moisture in hydrological modeling on model performance and the effect of soil moisture on flow were examined.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2486
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMs6liUZhYtIhwzd-OuWGkRPDnCoT_zrnUt95FnZqVe88C
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.