Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2477
Title: Isıya dirençli küflerin amilaz, lipaz ve proteaz enzimlerini üretme yeteneklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of the production capabilities of heat-resistant forms of amylases, proteases and lipases
Authors: Demirel, Rasime
Sayedı, Sabıra
Keywords: Biyoloji
Biology
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada Tubitak-1001-118Z359 ve ESTÜ-BAP-1704F102 numaralı proje çalışmalarından elde edilmiş olan 56 adet ısıya dirençli küf izolatları kullanılmış olup bu izolatların amilaz, lipaz ve proteaz üretme yetenekleri; amilaz için nişastalı, lipaz için mineral yağlı ve proteaz için kazeinli besiyerinden yararlanılarak belirlenmiştir. Çalışmada 47 adet Penicillium sp. (%83,9), 4 adet Talaromyces sp. (%7,1), 2 adet Paecilomyces sp. (%3,6), 1 adet Hamigera (%1,8), 1 adet Aspergillus sp. (%1,8), 1 adet tanımlanamayan (%1,8) ısıya dirençli küf değerlendirilmiştir. İncelenen 56 adet izolatın, tarafımızdan belirlenen amilaz enzimi değerlendirme sıkalasına göre 9 adetinin (%16,071) düşük, 32 adetinin (%57,14) dikkate değer, 12 adetinin (%21,42) yüksek ve 2 adetinin (%3,57) çok yüksek seviyede amilaz enzimi üretme yeteneğinin bulunduğu belirlenmiştir. İncelenen 56 adet izolatın, tarafımızdan belirlenen lipaz enzimi değerlendirme sıkalasına göre 11 adetinin (%19,64) düşük, 24 adetinin (%42,85) dikkate değer, 18 adetinin (%32,14) yüksek ve 3 adetinin (%5,35) çok yüksek seviyede lipaz enzimi üretme yeteneğinin bulunduğu belirlenmiştir. İncelenen 56 adet izolatın, tarafımızdan belirlenen proteaz enzimi değerlendirme sıkalasına göre 10 adetinin (%17,85) düşük, 28 adetinin (%50) dikkate değer, 16 adetinin (%28,57) yüksek ve 2 adetinin (% 3,57) çok yüksek seviyede proteaz enzimi üretme yeteneğinin bulunduğu belirlenmiştir. İncelenen izolatlar arasından Penicillium sp. (29.72) izolatının her üç enzimi de en yüksek seviyede üretme yeteneğine sahip olduğu kaydedilmiştir. Çalışmada yüksek oranda proteaz, amilaz ve lipaz üretme yeteneği gösteren mikroorganizmalardan enzimlerin saflaştırılması ve karakterizasyon çalışmaları yapılarak endüstriyel uygulamalarda kullanıma uygun olup olmadığı araştırılabilir.
In this study, 56 heat-resistant mold isolates obtained from the project studies numbered Tubitak-1001-118Z359 and ESTÜ-BAP-1704F102 were used, in which the amylase, lipase and protease production capabilities of these isolates was determined using starchy mediums for amylase, mineral oil mediums for lipase and casein mediums for protease. 47 Penicillium sp. (83.9%), 4 Talaromyces sp. (7.1%), 2 Paecilomyces sp. (3.6%), 1 Hamigera (1.8%), 1 Aspergillus sp. (1.8%), 1 unidentified (1.8%) heat-resistant mold were evaluated. According to the amylase enzyme evaluation scale we determined, of the 56 isolates examined, it was found that the level of amylase enzyme production capability was low in 9 (16.071%), considerable in 32 (57.14%), high in 12 (21.42%) and very high in 2 (3.57%) isolates. According to the lipase enzyme evaluation scale we determined, of the 56 isolates examined, it was found that the level of lipase enzyme production capability was low in 11 (19.64%), considerable in 24 (42.85%), high in 18 (32.14%) and very high in 3 (5.35%) isolates. According to the protease enzyme evaluation scale we determined, of the 56 isolates examined, it was found that the level of protease enzyme production capability was low in 10 (17.85%), considerable in 28 (50%), high in 16 (28.57%) and very high in 2 (3.57%) isolates. Among the isolates analyzed, Penicillium sp. (29.72) isolate has been noted to be capable of producing all three enzymes at the highest level. By performing purification and characterization studies on enzymes from microorganisms showing high rates of amylase, lipase and protease production capabilities in this study, it can be further explored whether they are suitable for industrial applications or not.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2477
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMs1E0B1EhzsqfDVJ1gMwk60g2bwY8ghLBBz8d8lRA5VQQ
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.