Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2476
Title: Turbofan motorlu ticari uçaklarda alçalma uçuş safhası için yakıt akış oranının modellenmesi
Other Titles: Modeling of fuel flow rate for the descent flight phase in turbofan engines
Authors: Baklacıoğlu, Tolga
Keleş, Kemal
Keywords: Havacılık Mühendisliği
Aeronautical Engineering
Sivil Havacılık
Civil Aviation
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde havacılık sektöründe yer alan kurum,kuruluş ve havayolu şirketlerinin en büyük giderlerinden birisi de yakıt giderleridir.Bu çalışmada uçuşun alçalma safhasındaki yakıt sarfiyatı modellenmiştir.Modelleme esnasında iki ayrı metodoloji kullanılmıştır.Yapılan çalışmalarda yapılan 5 uçuşa ait gerçek yakıt akış verileri kullanılmıştır.Bu veriler uçaklarda bulunan Uçuş Veri Kaydedicisi (Flight Data Recorder) vasıtasıyla elde edilmiştir.Modelleme esnasında Microsoft Excel Solver programından faydanılmıştır.Bu modelleme için Genel İndirgenmiş Gradyan Yöntemi kullanılmıştır.Yapılan bu çalışmada ilk metodolojide 5 uçuşa ait ortalama mutlak yüzde hata (MAPE) değerleri sırasıyla 1.306, 1.856, 2.981, 2.657, 1.291 ve lineer korelasyon katsayısı değerleri sırasıyla 0.995, 0.996, 0.987, 0.979, 0.996 olarak elde edilmiştir.İkinci metodolojide ortalama mutlak yüzde hata (MAPE) değerleri sırasıyla 1.261, 2.202, 3.137, 2.539, 1.797 ve lineer korelasyon katsayısı değerleri sırasıyla 0.995, 0.995, 0.984, 0.980, 0.993 değerleri elde edilmiştir.
One of the biggest expenses of the institutions, organizations and companies in the aviation sector today is fuel expenses. In this study, the fuel consumption in the descent phase of the flight was modeled. Two different methodologies were used during the modeling. The real fuel flow data of 5 flights were used in the studies. It was obtained by means of Flight Data Recorder. During the modeling process, the Microsoft Excel Solver program was used. General Reduced Gradient Method was used for this modeling. In this study, the average absolute percent error (MAPE) values for 5 flights in the first methodology were 1.306, 1.856, 2.981, 2.657, 1.291 and linear correlation coefficient values were obtained as 0.995, 0.996, 0.987, 0.979, 0.996, respectively. In the second methodology, the mean absolute percentage error (MAPE) values were 1.261, 2.202, 3.137, 2.539, 1.797 and linear correlation coefficient values were 0.995, 0.995, 0.984, 0.980, 0.993, respectively. In the results obtained, the data that are close to the real data and the error rates are at acceptable levels have emerged.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2476
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMs1CqsHxzLI9mZKTM2aHstu8I7vLCQC1SPUD_jfMF9x1C
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.