Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2474
Title: Kriyo-haddelemenin 7050 alu?minyum alas?ımının o?zelliklerine etkisi
Other Titles: The effect of cryogenic deformation on the properties of 7050 aluminum alloy
Authors: Selimoğlu, Gül İpek
Önder, Bilge
Keywords: Metalurji Mühendisliği
Metallurgical Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Çökelimli sertleşebilir 7xxx serisi alüminyum alaşımlar, otomotiv ve havacılık sanayinde oldukça yaygın kullanılmaktadır. Her ne kadar literatürde 7075 serisi alaşımlar üzerine yapılan çalışmalar öne çıksa da 7050 serisi alaşımların kırılma tokluğu ve gerilme korozyonuna dirençleri daha iyidir. Bu çalışmada, kriyo-haddelemenin 7050 çökelimli sertleşebilir alüminyum alaşımının yaşlandırma sonrasındaki mekanik özelliklerine ve mikroyapısına etkisi sırasıyla sertlik ölçümü ve SEM analizleri ile karakterize edilmiştir. Bu amaçla, 470°C'de 1 saat çözeltiye alınan plakalar kriyo-haddelenerek %5-20 deformasyona tabii tutulmuşlardır. 120°C'de farklı sürelerde uygulanan yaşlandırma sonucunda, deformasyon ile alaşımın azami sertliğinde önemli bir değişim gözlemlenmezken doruk yaşlanma süresinin artan deformasyon miktarı ile azaldığı görülmüştür. Üretim hızı açısından önemli bir parametre olan doruk yaşlanma süresindeki düşüş, yüksek dislokasyon yoğunluğuna bağlı olarak artan çekirdeklenme hızına bağlanmıştır.
The precipitation hardenable 7xxx series aluminum alloys are extensively used in automotive and aviation industry. Although the studies on 7075 series alloys are prominent in the literature, 7050 series alloys have better fracture toughness and resistance to stress corrosion. In the scope of this study, the effect of cryorolling on the mechanical properties and microstructure after ageing of precipitation hardenable 7050 aluminum alloy has been characterized with hardness measurements and SEM analysis, respectively. With this purpose, the plates, which have been solution treated at 470°C for 1 hour, were subjected to %5-20 deformation by cryorolling. As a result of aging at 120 ° C for varying time periods, no significant change was observed in the maximum hardness of the alloy after deformation while the peak aging time decreased with increasing amount of deformation. The decrease in peak aging time, which is an important parameter for production speed, was attributed to the increased nucleation rate due to the high density of dislocations.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2474
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwEskJuBS104gUTZCFvAr7Ecv40TTxiE7Qi4QD2b9MFeh
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.