Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2472
Title: Piston motorlu uçakların emisyonlarının karakterizasyonu ve emisyonların yerel hava kalitesine etkisi
Other Titles: Characterization of piston-engine aircraft emissions and their impacts on local air quality
Authors: Gaga, Eftade Emine
Turgut, Enis Turhan
Artun, Gülzade
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Piston motorlu bir uçağın, farklı motor güç konumlarında ve üç farklı hava/yakıt karışımında (full rich (FR), best power (BP), best economy (BE)) yer operasyonları sırasında belirli uçuş aşamalarını temsil eden gaz ((karbon monoksit (CO), karbon dioksit(CO2), azot oksit (NOx), toplam hidrokarbon (THC) ) ve eser element emisyonları, egzoz kanalından eş zamanlı olarak ölçülmüş ve emisyon faktörleri belirlenmiştir. Kampüs alanındaki havaalanına yakın 5 farklı örnekleme noktasında ve 3 farklı dönemde yosun torbaları (Sphagnum Sp.) ile aktif biyomonitorlama çalışması gerçekleştirilmiştir. Düşük motor güç konumlarında CO ve THC yüksek iken artan güç seviyesi ile NOx derişimleri de artmıştır. EF değerleri incelendiğinde, yüksek değerler genelde tüm yakıt karışımlarındaki 750 ve 1000 RPM motor güç konumlarına aittir. THC'ye ait EF değerleri her üç yakıt karışımındaki 750 ve 1000 RPM'de, CO'ya ait EF değerleri için 1000 RPM motor güç konumu ve BP yakıt karışımında, NOx'e ait EF değerleri ise, BP ve BE yakıt karışımlarında yüksek gözlenmiştir. Biyomonitorlama çalışmasında ise 3 farklı örnekleme dönemindeki eser element içerikleri birbiri ile tamamen benzerlik göstermez iken, genel olarak yüksek net zenginleşme değerine (NE) sahip Ca, Na, Al, S türlerinin uçak motor kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. Piston motorlu uçakların kullandıkları yakıtın yüksek oranda kurşun içermesi nedeniyle havaalanına yakın noktalarda daha yüksek Pb derişimleri gözlenmiştir.
The gaseous ((carbon monoxide(CO), carbon dioxide (CO2), nitrogen dioxide (NOx), total hydrocarbons (THC)) and trace element emissions of a piston-engine aircraft during ground operations at different engine states and three different air/fuel mixtures full (rich, best power, best economy) representing certain flight phases were concurrently measured from the exhaust duct and corresponding emission factor were determined. An active biomonitoring study by moss bags (Sphagnum Sp.) at points close to the airport in the campus area for 3 sampling period were also carried out. At low engine speeds, while CO and THC concentrations were high, NOx concentrations increased with increasing power level. When examining the EF results for gas pollutants, the higher values generally belong to 750 and 1000 RPM in all fuel mixes. When the EF values of THC at 750 and 1000 RPM at three fuel mixes, at BP fuel mixture and 1000 RPM for the EF values of CO, and for EF-NOx values, it was observed that the EF values especially at BP and BE fuel mixtures were high. In the biomonitoring study, while the trace element concentrations in the 3 different sampling periods are not completely similar to each other, it is thought that Ca, Na, Al, S species, which are found in high concentrations in general, may originate from aircraft engines. Higher Pb concentrations were measured at points close to the airport due to the high lead content of the fuel used by reciprocating-engine aircraft.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2472
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LZQ3dfAcHySBXdO3cLr_DtONxmADQTRGL1x_SMcLzV1N
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.