Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2466
Title: Yeni kurulan üniversitelerin sosyal medya kullanım performanslarının değerlendirilmesi: Twitter ayak izi
Other Titles: Evaluation of social media usage performance of newly established universities: Twitter footprint
Authors: Yılmazel, Burcu
Yalçın, Hazal
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Sosyal medyanın günlük hayatımızın bir parçası olmasıyla birlikte sunduğu olanaklar da giderek artmaktadır. İnsanların kendilerini ifade etmelerinde ve etkileşimde bulunmalarını sağlarken, kurumların ise kurum imajlarını yansıtma olanağı sunmaktadır. Bu çalışmada 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7141 sayılı Kanun ile kurulan 20 Üniversitenin sosyal medyadaki etkinliğinin Twitter özelinde içerik analizi yöntemi kullanarak incelenmesini içermektedir. Twitter API aracılığı ile incelenen üniversitelerin Twitter hesaplarının açılış tarihinden 17 Aralık 2020 tarihine kadar atmış oldukları tweetler çekilerek, aylık tweet dağılım grafikleri oluşturulmuştur. Üniversitelerin Twitter ayak izleri çıkarılarak Twitter platformunu ne kadar etkin kullandıkları değerlendirilmiştir. Üniversitelerin değerlendirmeler sonucunda aldıkları puanlara göre sıralama yapılmıştır. Ayrıca Twitter hesaplarında da yapılabilecek iyileştirmeler hakkında tavsiyelerde bulunulmuştur
As social media becomes a part of our daily lives, the opportunities it offers are increasing. While it allows people to express themselves and interact, it provides the opportunity for institutions to reflect their corporate image. This study includes the examination of the social media activity of 20 Universities established by the Law No. 7141 published in the Official Gazette dated May 18, 2018 and numbered 30425, using the content analysis method specific to Twitter. It was evaluated how effectively the universities use the Twitter platform by extracting their Twitter footprints. Ranking was made according to the scores obtained by the universities as a result of the evaluations. In addition, recommendations were made about possible improvements in Twitter accounts.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2466
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LZ56B-f16Z27AdFir0-HIUefxUGAF6lEvnN5iDIRF4Hc
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.