Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/245
Title: Aziz Antuan Kilisesi’nin mimari açıdan okunabilirliği
Other Titles: The Legibility of Saint Anthony Church from an Architectural Perspective
Authors: Atıcı, Elif
İnceoğlu, Mehmet
Issue Date: 2020
Abstract: Toplumsal bir düzen içerisinde yaşayan insanlar, yaşamını topluluğun getirdiği birliktelik sistemi içerisinde gerçekleştirmektedir. Birlikteliğin ifadesi olan toplum, insanların birlikte paylaşımlar yapacağı mekânları ortaya çıkarmaktadır. Bu mekânlar ise toplumun sahip olduğu kültür tarafından şekillenerek, kullanıcısıyla birlikte zaman içerisinde toplumun bir parçası haline gelmektedir. Toplumu bir arada tutan ve kültürün de etkisi altında bulunan unsurlardan biri de din olgusudur. Din, ortak paylaşımda bulunulan mekânları oluşturmada oldukça etkili olmaktadır. Dini mekânlar, insanların hem kendi manevi duygularını yaşayabileceği hem de toplumdaki diğer insanlarla birtakım ortak paylaşımlara imkân sunan bir mekân olarak görülebilir. Mekânı oluşturan mimari unsurlar, kullanıcısının davranışlarına yön vermektedir. Bu şekilde mekânı deneyimleme şekli ve paylaşımların biçimleri de değişmiş olacaktır. Hristiyan dininin mekânı olarak kabul edilen kiliseler de sahip olduğu mimari üsluplarıyla kullanıcılarında farklı çağrışımlar ortaya çıkarmaktadır. Yapının sahip olduğu mimari üslup yapıya bir karakter kazandırmaktadır. Bu karakter, kullanıcının tutum ve tavırlarına yön vermektedir. Yapılan çalışma kapsamında, İstanbul’un birçok kültüre ev sahipliği yaptığı Beyoğlu semtinde bulunan Aziz Antuan Kilisesi incelenmiştir. Aziz Antuan Kilisesi Neo-Gotik mimariye sahip bir kilise olup hala kullanıma açıktır. Çalışma kapsamında anket yöntemi uygulanmıştır. Kilisenin iç ve dış mekânlarına ait görsellerden oluşan bir anket çalışması, mimarlık öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Mimarlık öğrencilerine uygulanmasının sebebi; eğitim düzeyi arttıkça yapının algılanmasında ne gibi değişikliklerin meydana geldiğini görmektir. Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) analizi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler, tablolar halinde ifade edilmiştir.
People who live in a social order realize within the system of unity brought by the community. The society, which is the expression of unity, reveals places where people can share together. These spaces are shaped by the culture of the society and become a part of the society together with its users. One of the factors that hold the society together and is influenced by culture is the phenomenon of religion. Religion is very effective in creating shared spaces. Religious places can be seen as a place where people can experience their own spiritual feelings and also allow some common sharing with other people in the society. The architectural elements that make up the space give direction to the behaviors of the user. In this way, the way of experiencing space and the forms of sharing will be changed. The churches, which are accepted as the places of Christian religion, have different connotations in their users with their architectural styles. The architectural style of the building gives the building a character. This character guides the user's attitude and attitude. Within the scope of the study, Saint Antoine Church in Beyoğlu, where Istanbul is home to many cultures, was examined. Saint Antoine Church is a church with Neo-Gothic architecture and is still open to use. Survey method was applied within the scope of the study. A survey of the interior and exterior of the church was carried out with the students of architecture. The reason for its application to architecture students; As the level of education increases, it is to see what changes occur in the perception of the structure. The data obtained as a result of the survey was evaluated by SPSS (Statistical Package for Social Sciences) analysis. The data obtained are expressed in tables.
URI: https://doi.org/10.17341/gazimmfd.584836
https://hdl.handle.net/20.500.13087/245
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/390755
ISSN: 1300-1884
1304-4915
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Çevre Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.