Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2447
Title: Investigation of the behavior of retaining walls built on water-saturated sand soils under static and dynamic loads
Other Titles: Suya doygun kum zeminlerde inşa edilen istinat duvarların statik ve dinamik yükler altındaki davranışının araştırılması
Authors: Tuncan, Ahmet
Leblebici, Tuğçe
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: İstinat duvarların yapılış amacı genel olarak şevleri tutmak olduğu için tasarımda hesaplamalar önem taşımaktadır. Genellikle istinat duvarlarına etki eden statik yükler göz önünde bulundurulsa da deprem bölgesinde yer alan ülkemizde dinamik etkiler de dikkate alınmalıdır. Bu çalışma kapsamında istinat duvarların statik ve dinamik yükler altında maruz kalacağı etkiler dikkate alınarak stabilite kontrolleri yapılmış ve duvar tasarımı yapılmıştır. Hesaplamalar yapılırken istinat duvarı arkasında kalan zemin için SP (kötü derecelenmiş kum) seçilmiş olup kohezyon değeri 0 t/m² olarak sabit tutulmuştur. İstinat duvarı arkasında kalacak zemin için ?=20°, ?=30°, ?=35° ve ?=40° olmak üzere dört farklı içsel sürtünme açıları belirlenmiş olup zeminin birim hacim ağırlığı ??=16 kN/m3 ve doygunluk derecesi S=%100 seçilmiştir. Ayrıca, herhangi bir yüke maruz kalmadığı (yüksüz) durumlar için hesaplamalar yapılmıştır. İstinat duvarının temelinin oturacağı zemin sıkı kum seçilmiş olup, içsel sürtünme açısı ?=30°, birim hacim ağırlığı ??=20 kN/m3 ve kohezyon değeri c= 10 kN/m² olarak kabul edilmiştir. Konsol istinat duvarı ve ağırlıklı istinat duvarı olmak üzere iki çeşit istinat duvarı kullanılmıştır. Söz konusu istinat duvarları için hesaplamalar 5m, 10m ve 15m yükseklikler için yapılmıştır. Tasarımı yapılan ağırlıklı ve konsol istinat duvarları için statik ve dinamik yükler altında gerekli stabilite kontrolleri ideCAD ve Plaxis 2D paket programı ile yapılmıştır.
Since the main purpose of building retaining walls is to hold up the slopes, the calculations are important during design. Although static loads that affect retaining walls are taken into consideration generally, dynamic effects should also be marked in our country, which is located in the earthquake zone. Within the scope of this study, stability checks were performed by taking the effects the retaining walls will be subjected to under static and dynamic loads and wall designs were made. When making the calculations, SP (poorly graded sand) was selected for the soil behind the retaining wall, and the cohesion value was kept constant as 0 t/m². For the soil behind the retaining wall, four different angles of internal friction were determined as ?=20°, ?=30, ?=35, and ?=40, and the unit weight of the soil was set as ??=16 kN/m3 and saturation degree as S=100%. Moreover, calculations were made for situations where the wall is not subjected to any load (without load). For the soil on which the retaining wall foundation will be settled, dense sand was selected, and the angle of internal friction was taken as ?= 30°, unit weight as ??= 20 kN/m3, and cohesion value as c= 10 kN/m². Two types of retaining walls, which were cantilever retaining walls and gravity retaining walls, were used. Calculations for the aforementioned retaining walls were made for 5m, 10m, and 15m height. The necessary stability checks under static and dynamic loads for the designed gravity and cantilever retaining walls were made using ideCAD and Plaxis 2D software packages.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2447
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LUU5HJT7aaqjngdH76Wndi2aiwPRHqGVqOweC1oN6wNt
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.