Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2445
Title: Eğri bir uzay-zamanda relativistik dalga denklemlerinin çözümleri
Other Titles: Solutions of relativistic wave equations in a curved space-time
Authors: Candemir, Nuray
Hun, Mehmet Akif
Keywords: Fizik ve Fizik Mühendisliği
Physics and Physics Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasında, kozmik sicim tarafından üretilen kiral konik uzay-zaman geometrisinde spin-0 parçacıkların relativistik kuantum dinamiklerini Klein Gordon salınıcı, Duffin-Kemmer-Petiau (DKP) ve DKP salınıcı denklemleri ile araştırılmıştır. Ayrıca, düzgün bir manyetik alan ile Klein Gordon ve DKP salınıcılarının etkileşimi de incelenmiştir. Analitik metotlar kullanılarak, bu sistemlerin enerji özdeğerleri ve dalga fonksiyonları elde edilmiştir. Bu sistemlerindeki parçacığın, enerji seviyelerinin ve dalga fonksiyonlarının uzay-zaman geometrisini karakterize eden parametrelere bağlı olduğu gösterilmiştir. Bu bağımlıklar nedeniyle, Klein Gordon denkleminin çözümü olan dalga fonksiyonlarında Aharonov-Bohm etkisine benzer kütle çekimsel bir etki de vardır.
In this thesis, the relativistic quantum dynamics of spin-0 particles in a chiral conical space-time geometry produced by the cosmic string are investigated by the Klein Gordon oscillator, the Duffin-Kemmer-Petiau (DKP) and the DKP oscillator equations. In addition, the interaction of a uniform magnetic field with the Klein Gordon and the DKP oscillators is also studied. By using analytical methods, the energy eigenvalues and corresponding wave functions of these systems are obtained. It is shown that energy levels and wave functions of the particle in these systems depend on the parameters characterizing the geometry of space-time. Because of these dependencies, there also exists a gravitational effect similar to the Aharonov-Bohm effect in wave functions that are the solution of Klein Gordon equation.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2445
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LTgOnHoAPTnm3c_F-aycHxQ-LMNOZrCaWCs2QYH6sJ7B
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.