Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2435
Title: Doğal ve modifiye klinoptilolitin karakterizasyonu
Other Titles: Characterization of natural and modified clinoptilolite
Authors: Alver, Özgür
Anter, Aslıhan
Keywords: Fizik ve Fizik Mühendisliği
Physics and Physics Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada Manisa Gördes yöresine ait klinoptilolit numunesi incelenmiştir. Gördes klinoptilolitin kimyasal formülü [(Na0,5K2,5)(Ca1,0Mg0,5)(Al6,Si30)O72. 24H2O]. Doğal potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum hidrate alumino-silikat mineralidir. Doğal ve H2SO4 asit çözeltisi ile hazırlanan 0,25M; 0,50M; 1,00M; 1,50M; 2,00M; 2,50M ve 5,00M modifiye formlarının karakterizasyon işlemleri X-ışınları difraksiyonu (XRD) ve X-ışınları floresans (XRF) spektroskopisi yöntemiyle incelenmiştir. Klinoptilolit asit çözeltisi ile modifiye edildiğinde zeolitin yer değiştiren katyonları ve alüminyum gideriminden dolayı, zeolitin kimyasında değişimler meydana gelmiştir. Si/Al oranındaki artışla birlikte H2SO4 asit etkili olmuştur. Gördes klinoptilolitin asitle modifiye işlemlerinden sonra kimyasal bileşimlerinin ve özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
In this study, a clinoptilolite sample belonging to the Manisa Gördes region was examined. The chemical formula of Gördes clinoptilolite is [(Na0,5K2,5)(Ca1,0Mg0,5)(Al6,Si30)O72. 24H2O]. It is a natural potassium, calcium, magnesium, sodium hydrated alumino-silicate mineral. Characterization processes of 0,25M; 0,50M; 1,00M; 1,50M; 2,00M; 2,50M and 5,00M modified forms prepared with natural and H2SO4 acid solution X-ray diffraction (XRD) and X-ray fluorescence spectroscopy analyzed by the method. When clinoptilolite was modified with acid solution, changes occurred in the chemistry of the zeolite due to the displaced cations and aluminum removal of the zeolite. With the increase in Si/Al ratio, H2SO4 acid became effective. It is aimed to examine the chemical compositions and properties of Gördes clinoptilolite after acid modification.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2435
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LQZ-Pzh4Ojv-ODKN3youRAp7WwyhTTjv_ojtelznww91
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.