Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2424
Title: P-hub center and routing network design problem and solution algorithms
Other Titles: P-ana dağıtım üssü merkez ve rotalama ağ tasarımı problemı ve çözüm algorıtmaları
Authors: Arslan, Ahmet
Kartal, Zühal
Kassoumeh, Abdul Kader
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: p-ADÜ (Ana Dağıtım Üssü) merkezi ve rotalama problemi, ADÜ tesislerinin yerini bulmak ve bu ADÜ tesislerine talep düğümlerini tahsis etmek ve araçların rotalarını, herhangi bir başlangıç-varış çifti arasındaki maksimum mesafeyi/zamanı en aza indirecek şekilde oluşturmakla ilgilenir. Her bir ADÜ olmayan düğüm ile ADÜ düğümü arasında sadece bir aracın tahsis edildiği varsayılarak yapılmaktadır. Bu çalışmada, bu varsayımı gevşetiyoruz ve bu zorlu problemi, yani tek tahsisli p-ADÜ merkezi ve rotalama problemini çözmek için bir matematiksel programlama modeli ve algoritma kombinasyonları sunuyoruz. İlk çözümleri oluşturmak için rastgele, açgözlü ve mat-sezgisel tabanlı algoritmalar ve bu stratejilerin kombinasyonları kullanılarak oluşturulan algoritmalar öneriyoruz. Ayrıca, bu problemi çözmek için Değişken Komşuluk Arama ve Tavlama Benzetimi algoritmaları geliştirilmiş ve önerilmiştir. Algoritmalar, Türkiye veri seti (TR) ve Australia Post (AP) veri setlerindeki örnekler üzerinde test edilmiştir. Sonuçlar, metasezgisel algoritmalarla ticari çözücülerin birlikte kullanılması neticesinde ortaya çıkan mat-sezgisel algoritmaların, makul hesaplama süreleri içinde orta ve büyük boyutlu örnekler için iyi çözümler sağlayabileceğini göstermektedir.
The p-hub center and routing problem deals with finding the location of hub facilities and allocating the demand nodes to these hub facilities, and forming the routes of the vehicles so as to minimize the maximum distance/time between any origin-destination pair under the assumption that one vehicle is dedicated between each non-hub node and hub node. In this study, we relax this assumption and present a mathematical programming model and combinations of algorithms for solving this challenging problem, namely, the single allocation p-hub center and routing problem. In order to generate initial solutions, we propose random, greedy and efficient mat-heuristic algorithms. Our mat-heuristic algorithm is based on a decomposition scheme in which we divide this hierarchical problem into two parts as the location of the hubs and allocations of non-hub nodes to the hubs; also as the routing part. Furthermore, we combine these initial solution algorithms with Variable Neighborhood Search and Simulated Annealing Algorithms. The algorithms are tested on instances on the Turkish network (TR) and Australia Post (AP) datasets. The results show that our initial solution algorithms combined with the metaheuristic algorithms could provide good solutions for medium and large-size instances within reasonable computing times.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2424
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77Le3PTMPpoSe54Rc2qAtgtEtMBSnbzBumJ0i5F7MqHqxB
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.