Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2414
Title: Usability of piezoelectric sensors in sleep apnea diagnoses
Other Titles: Piezoelektrik sensörlerin uyku apnesi tanılamalarında kullanılabilirliği
Authors: Özkan, Hanife Apaydın
Acar, Dağhan
Keywords: Bilim ve Teknoloji
Science and Technology
Mekatronik Mühendisliği
Mechatronics Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Sensör teknolojilerindeki gelişmeler, son zamanlarda, tıbbi izleme cihazlarında dikkate değer bir etki yapmıştır. Örneğin, giyilebilir sensörler, doktorlara gerçek zamanlı izleme olanağı sunmaktadır. Böylece, onlar, vakaları bütünüyle analiz etme kabiliyetine sahip olmakta ve daha iyi tedavi seçeneklerini sunabilmektedirler. Hatta, en verimli tedavi süreçlerini kolaylıkla ortaya koyabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı, piezoelektrik sensörlerin uyku apnesi tanılamalarında kullanılabilirliğini araştırmak ve bireyin kas hareketlerini ve kalp ritmini izleyen giyilebilir cihazlar imal etmektir. Kas hareketleri değerleri piezoelektrik sensörler tarafından toplanırken, kalp ritmi değerleri de EKG tipi kalp ritmi izleyen sensörler tarafından toplanmaktadır. Bu cihaz, profesyonel olmayan ilk tanıyı koymada tıbbi amaçlar için kullanılabilecektir. Böylece, ucuz ve taşınabilir nitelikli bu cihaz, bireyin kas hareketlerinin ve kalp ritminin bilgilerini kullanarak uyku sırasındaki bazı nefes alma düzensizliklerine ilişkin tanı koyma sürecini kolaylaştırabilecektir. Bir yıllık hazırlıktan sonra, bu çalışmanın deneysel bölümüne başlandı. Ne var ki, bütün dünyayı kaplayan ciddi bir COVID-19 patlaması yaşandı. Ardından, 2020 yılında, bu salgının bir pandemiye dönüşmesi hastanelere ve laboratuvarlara erişimi olanaksız kıldı. Bu nedenle, uyku apnesi rahatsızlığı yaşayan hastalara ilişkin esas deneyler gerçekleştirilemedi. Durum böyle olunca, projeyi tamamen iptal etmek yerine, bu iş için imal edilen cihazın başka bir amaç için kullanılmasına karar verildi. Bu cihaz, giyilebilir sensörler tarafından toplanan kas hareketi ve kalp ritmi verileriyle bir kişinin egzersiz durumunda mı veya dinlenme durumunda mı olduğunu saptayacaktı. Sonuç olarak, bu cihaz, kişinin egzersiz durumunda mı yoksa dinlenme durumunda mı olduğunu saptayacak yeterlilikte olduğunu göstermiştir ve uyku apnesi tanılamalarında da kullanılabilecektir.
The development of sensor technology has had a considerable impact on medical monitoring devices recently. For example, wearable sensors provide a real-time monitoring opportunity to physicians, and thus, they could be able to analyze the cases thoroughly and to offer better treatment options. Therefore, the most optimal treatment processes could be introduced with ease. The aim of this work is to investigate the usability of piezoelectric sensors in sleep apnea diagnoses and to construct a wearable device made up of sensors monitoring muscular activity as well as heart rate of an individual. The muscular activity values are collected with piezoelectric sensors. Meantime, the heart rate values are collected with ECG type heart rate monitoring sensors. By processing the collected heart rate and muscular movement data, the device would be used as an early diagnosis tool especially in non-professional medical purposes. Thus, a cheap and mobile device could be introduced, and the diagnostic process of the patients possessing some sleep-related breathing disorders to be eased. After a year of preparation, as the experiment phase of this work was initiated, a severe COVID-19 outbreak began rampaging worldwide and turned into a pandemic in 2020. Therefore, unable to access the hospitals and laboratories due to the pandemic, the essential experiments with sleep apnea sufferers could not be carried out. Instead of terminating the project wholly, it has been decided to use the device built for this work to detect whether an individual is performing a workout or is in a resting condition by dint of the heart rate and muscular movement values gathered with wearable sensors. As a result, the device in this work is capable enough to detect whether an individual is performing a workout or is in a resting condition, and using the device in sleep apnea diagnoses may be possible, too.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2414
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LbcSet-Wr5rxkUPDdfpwZqZ0PiyrGZ9qX2OGy5iu-CBF
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.