Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2394
Title: Fuzzy Bayesian based bowtie risk assessment of an unstabilized approach: A method for airline flight operations
Other Titles: İstikrarsız bir yaklaşmanın bulanık Bayes temelli bowtie risk değerlendirmesi: Havayolu uçuş operasyonları için bir yöntem
Authors: Kıyak, Emre
Öztürk, Ahmet
Acarbay, Caner
Keywords: Havacılık Mühendisliği
Aeronautical Engineering
Mühendislik Bilimleri
Engineering Sciences
Sivil Havacılık
Civil Aviation
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Risk hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Yaşamımızın her alanında olduğu gibi havacılıkta da risklerin yönetimi büyük önem arz etmektedir. Havacılıkta emniyet risklerinin yönetiminde sıklıkla kullanılan yöntemlerin başında risk matrisleri gelmektedir. Bu yöntemde riskler olasılık ve bu durumun yaratacağı şiddete göre sınıflandırılırlar. Bu anlamıyla risk değerlendirme aşaması statik ve kesikli bir yapıya sahiptir. Havacılıkta operasyon dinamik bileşenlerden oluşmaktadır. Dinamik sistemlerin çıktıları zamanla değişir. Bu sebeple risk değerlendirme aşamasında kullanılabilecek dinamik ve sürekli bir sistem, risk yönetim performansının artmasına katkı sağlayabilecektir. Bu çalışmada bulanık mantık ve bayes ağlarını temel alan bowtie yöntemi kullanılarak oluşturulan dinamik risk değerlendirme sistemi uçuş operasyonlarında istikrarsız yaklaşma örneği üzerine uygulanmıştır. Bu yöntem sayesinde nicel ve nitel verilerin bir arada veya ayrı ayrı kullanılabildiği, ağ yapısına sahip, koşullu olasılıklarla ifade edilebilen bir risk değerlendirmesi amaçlanmıştır. Sistemi oluşturan olaylar birbirlerine koşullu olasılıklar ile bağlandığından sistem bileşenlerinin herhangi birinde meydana gelen olasılık değişimi tüm sistemi etkilemekte ve sonraki olasılık değerleri otomatik olarak güncellenmektedir. Bu sayede havacılık operasyonlarında kullanılabilecek hızlı sonuç üreten, otonom ve dinamik bir risk değerlendirme süreci gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
Risk is inevitable part of life. As in all areas of life, risk management is of great importance in aviation. Matrices are one of the most frequently used methods in safety risk management in aviation. In this method, risks are classified according to probability and severity. In this sense, matrix risk assessment process has a static and discrete structure. However, operations in aviation consist of dynamic components. Outputs of dynamic components change over time. Dynamic and continuous system risk assessment in aviation can contribute to the risk assessment process and improve overall performance of safety risk management. In this study, a dynamic risk assessment system design based on fuzzy logic and Bayesian network is combined with the bowtie method to analyze unstabilized approaches in flight operations. This approach forms a network structure with conditional probabilities and can be used with both quantitative and/or qualitative data. Each event in the system is connected to each other with conditional probabilities. Any change in probability of each basic event will update overall probability of the analysis. Hence, autonomous, and dynamic risk assessment process that produces fast results can be achieved.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2394
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92QgYBDmt33Q1uOnhUqp1MsMLveq5HLt0oPX0tYXY0aLtC
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.