Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2376
Title: Eskişehir ilinde golf turizmine yönelik uygun alanların belirlenmesi
Other Titles: Determining suitable places for golf tourism in Eskişehir province
Authors: Aktaş, Semra Günay
Can, Burhan
Keywords: Turizm
Tourism
Analitik hiyerarşi süreci
Analytical hierarchy process
Coğrafi bilgi sistemleri
Geographical information systems
Eskişehir
Eskişehir
Golf
Golf
Turizm
Tourism
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Golf zaman geçtikçe daha çok ilgi duyulan ve turizmdeki önemini arttıran bir spor turizmi faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Her geçen yıl ülkeler sahip oldukları golf sahalarını arttırmaya çalışmaktadır. Fiziksel olarak her yaş grubuna uygun olması golfü herkes için cazip hale getirmektedir. Bu çalışmanın amacı Eskişehir ilinde golf turizmine uygun yerlerin belirlenmesidir. Eskişehir'in sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal çekiciliklerin yanında golf turizmi imkanının da turistlere sunulması ilin cazibesini arttıracaktır. Golf turizmi için gelen ziyaretçilerin diğer çekiciliklere de talep göstermesi ilin turizm faaliyetlerinin büyük ölçekte gelişmesine zemin hazırlayacaktır. Çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ağırlıklı çakıştırma analizi uygulanarak golf sahası için uygun yerler belirlenmeye çalışılmıştır. Ağırlıklı çakıştırma analizi yapılmadan önce çalışmada kullanılacak parametrelerin ağırlık değerlerinin belirlenmesi için Analitik Hiyerarşi Prosesi uygulanmıştır. İlin genelinde parça parça olarak golf sahası için uygun alanların bulunmasının yanında batı kısımlarda uygun yerlerin çok olduğu görülebilmektedir. İlin doğusunda Sivrihisar, Günyüzü ilçeleri ve Ankara sınırının kesişme noktasında en geniş uygun alanların bulunduğu görülmüştür. Bunlara ek olarak Sakarya Nehri boyunca golf sahasına uygun yerler göze çarpmaktadır.
As time passes golf emerges as a sports tourism activity that becomes more interested in and increases its importance in tourism. With each passing year, countries has been trying to increase their golf courses. Being physically suitable for all age groups makes golf attractive for everyone. The aim of this study is to determine suitable places for golf tourism in Eskişehir. In addition to the historical, cultural and natural attractions Eskisehir has, offering the opportunity of golf tourism to tourists will increase the attraction of the city. The fact that visitors coming for golf tourism show demand for other attractions will prepare the ground for the development of tourism activities in the province on a large scale. In the study, it was tried to determine suitable places for the golf course by applying weighted overlap analysis with Geographic Information Systems. Before performing weighted overlay analysis, Analytical Hierarchy Process was applied to determine the weight values of the parameters to be used in the study. In addition to the existence of suitable areas for the golf course in parts throughout the province, it can be seen that there are many suitable places in the western parts. It has been observed that there are the widest suitable areas at the intersection of Sivrihisar, Günyüzü districts and Ankara border in the east of the province. In addition to these, places suitable for golf courses stand out along the Sakarya River.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2376
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=9MiDp3x86xrwjpi5-14w-Tqs7rbrmchmks_0tIVJiqo8AEXVIFyB3eBW0pelQ0hW
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.