Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2369
Title: Blokzincir tabanlı gayrimenkul el değişim sistemi ile coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak kamu yatırımlarının bölgesel fiyat belirlemedeki etkisinin hiyerarşik model ile ortaya çıkarılması; İzmir örneği
Other Titles: Revealing the effect of public investments in regional price determination by using geographic information systems with blockchain based real estate handover system; example of Izmir
Authors: Çabuk, Alper
Mendi, Arif Furkan
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Mühendislik Bilimleri
Engineering Sciences
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Kamu yatırımları, bölgesel konut fiyat değerlerinde artışa sebep olan önemli etkenlerdendir. Dünyada kamu yatırımlarının bölgesel konut fiyat değeri üzerine olan etkisinin nicel olarak ortaya konduğu bir yöntem bulunmamaktadır. Bu çalışmada; güvenlik, aracısız işlem, veri takibindeki şeffaflık gibi avantajları sebebiyle son dönemde popülerliği gittikçe artmakta olan blokzincir teknolojisi ile birlikte Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) disiplinlerinin bir arada kullanımı sağlanmıştır. Bu sayede kamu yatırımlarının bölgesel fiyat belirlemedeki etkisinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) modeli kullanılarak ortaya konması hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında kurulan blokzincir tabanlı gayrimenkul el değişim sistemi ile bölgesel gerçek konut satış değerlerinin elde edilmesi sağlanmış, elde edilen veriler CBS kullanılarak analiz edildikten sonra AHP modeli uygulanarak bölgeye yapılan her bir kamu yatırımının, konut fiyat değerini hangi oranda etkilediğinin ortaya konması hedeflenmiştir. Araştırma sonucunda; tüm dünyada uygulanabilecek, kamu yatırımlarının bölgesel konut fiyatı üzerine olan etkisinin nicel olarak ortaya konduğu bir yöntem elde edilmiştir. Bunun yanı sıra söz konusu yöntem İzmir ili Çiğli ve Buca bölgelerinde uygulanarak test edilmiştir. Bu araştırmada ortaya konan yeni yöntemin, devlet tarafından konut değer artış vergisini belirleme hususunda etkin bir çözüm aracı olarak kullanılabileceği değerlendirilmektedir.
Public investments are important factors that cause an increase in regional housing price values. In the world, there is no method to quantify the effect of public investments on the price of regional housing. In this study; the use of Geographic Information Systems (GIS) disciplines together with blockchain technology, which has been increasing in popularity recently due to advantages such as security, agentless transaction, transparency in data tracking, has been provided. Within the scope of the study, a blockchain-based real estate handover system was established. Regional real house sales values were obtained through the established system, and after analyzing the data by using GIS, it was aimed to determine the effect of each public investment on the price of housing by applying Analytic Hierarchy Process (AHP) model. As a result of the research; a method of quantifying the effect of public investments on the price of regional housing, which can be applied all over the world, has been obtained. In addition, the mentioned method has been tested in Çiğli and Buca regions. It is thought that the new method set forth in this study can be used as an effective solution tool by the government to determine the value increase tax on housing.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2369
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=9MiDp3x86xrwjpi5-14w-eiafIMUIk8YU-ynQgVXJDMRvOyknNdeeVsjOwrkcQjL
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.