Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2364
Title: Farklı havacılık malzemelerinin sert lehim prosesi ile birleştirilmesi ve mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi
Other Titles: Vacuum brazing of different aerospace materials andinvestigation of the effect of brazing on metallurgical andmechanical properties
Authors: Turan, Dilek
Deniz, İrem Buse
Keywords: Metalurji Mühendisliği
Metallurgical Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Havacılıkta kullanılan motorlarda paslanmaz çelik ve süper alaşım malzemeler yaygın olarak kullanılır. Bu havacılık malzemeleri ile üretilen parçalar yekpare üretimin zorluklarından dolayı çoğunlukla sert lehimleme ve kaynak yöntemleri kullanılarak birleştirilir. Bu çalışmada, AISI 321 östenitik paslanmaz çelik, nikel bazlı süper alaşım olan Inconel 718 ve Hastelloy X malzemelerine ve Inconel 718 ve Hastelloy X süper alaşımları kendi içlerinde, nikel bazlı dolgu metallerinden olan AMS 4777 ve AMS 4782 ile vakum ortamında sert lehimleme prosesi yapılmıştır. Sert lehimli birleşmelerin mikro yapı karakterizasyonu; optik mikroskop, stereo mikroskop ve taramalı elektron mikroskopu ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada nikel esaslı dolgu metalleri kullanılarak sert lehimlenen farklı havacılık malzemelerinin birbiri ile sert lehimlenebildiği belirlenmiş ve havacılıkta kullanılan motorların tasarımı için gerekli olan kayma ve çekme gerilmesi verileri elde edilmiştir. Sert lehim prosesi öncesinde, proses esnasında ve sonrasında uygulanan işlem parametrelerinin, bu havacılık malzemelerinin sert lehim mikro yapısına etkileri ve mekanik özeliklerin mikro yapı ile ilişkisi incelenmiştir.
Stainless steels and superalloy materials are commonly used in aircraft engines. Parts produced with these aerospace materials are often joined using brazing and welding methods due to the difficulties of monolithic production. In this study, AISI 321 austenitic stainless steel was brazed with nickel based super alloys Inconel 718 and Hastelloy X materials and Inconel 718 and Hastelloy X super alloys with nickel based filler metals AMS 4777 and AMS 4782 in vacuum environment. Microstructure characterization of brazed joints; It was performed by optical microscope, stereo microscope and scanning electron microscope (SEM). In this study, it was determined that different aviation materials brazed using nickel-based filler metals can be brazed with each other and the shear and tensile stress data required for the design of aviation engines were obtained. The effects of the process parameters applied before, during and after the brazing process on the braze microstructure of these aerospace materials and the relationship between the mechanical properties and microstructure have been studied
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2364
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEAvVvzt_-cS-YAJdr3UC9WFRoadBBwYwJ-DuMa3AYyDBC
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.