Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2338
Title: Farklı dinamik özelliklere sahip yüksek yapının yapı sağlığı izlenmesi
Other Titles: Structural health monitoring of high structure with different dynamic properties
Authors: Taşkın, Kıvanç
Peker, Kerem
Çelik, Müge
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Yapı sağlığı izleme sistemleri; kuvvetli yer hareketi, kuvvetli rüzgâr ve benzer etkilerin oluşturduğu karmaşık yapı davranışlarının takip edilmesinde yapının dinamik özelliklerini kullanır. Yapı sağlığı izleme için yapının deprem sonrasında güvenliğini tehdit edecek hasarlara sahip olup olmadığının tespit edilmesine yönelik yapıların üzerine konan ölçüm cihazları ile alınacak anlık verilerin yüksek bilişimli ekipmanlar ya da işlemciler ile işlenip bir karar mekanizması oluşturulması önemli bir adım olmaktadır. Yapı sağlığı izleme deprem mühendisliği açısından; yapılar, yapısal ve yapısal olmayan elemanlar için dünya üzerindeki en objektif ve en ileri teknoloji olmuştur. Gelişen teknoloji ile deprem kuvvetlerinin yapılar üzerindeki etkisinin araştırılması için yapı üzerine yerleştirilen ivmeölçerler yardımıyla binaya ait veriler elde edilmiştir. Bu çalışmada modeli oluşturulan yüksek bir yapının olası deprem kayıtları altında performansı tespit edilmiştir. Bu binaya yerleştirilen ivmeölçerler sayesinde alınan gerçek ivme kayıtlarının ışığında yapının sürekli takibi yapılmış ve deprem etkisi altında yapı davranışlarının kayıt altına alınıp binanın dinamik özellikleri gerçekçi şekilde raporlanmıştır.
Structural health monitoring systems use the dynamic properties of the structure to monitor complex structure behaviors caused by strong ground movement, strong wind and similar effects. For structural health monitoring, it is an important step to process instantaneous data to be taken with measuring devices placed on structures to determine whether the structure has damage that would threaten its safety after an earthquake and create a decision mechanism by using highly informed equipment or processors. Structural health monitoring has been the most objective and advanced technology in the world for structures, structural and non-structural elements in terms of earthquake engineering. Data of the building was obtained with the help of accelerometers placed on the structure to investigate the effect of earthquake forces on structures with the developing technology. In this study, the performance of a high structure created in the model was determined under possible earthquake records. In the light of the actual acceleration records obtained thanks to the accelerometers placed in this building, the structure was constantly monitored and the structure behavior under the influence of the earthquake was recorded and the dynamic properties of the building were realistically reported.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2338
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEAlbYvZI6uxXDT9lzaXCUeE-gJEneY1uW6TWN2yFML6qb
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.