Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2310
Title: Biyo–Seramik Bileşimine Silisyum Katkısının Osteokondüktif ve Osteoindüktif Özelliklere Etkisi
Other Titles: The Effects of Silicon Addition to Bioceramic Composition on the Osteoconductive and Osteoinductive Properties
Authors: Güngör, Fazilet Ergöz
Karasu, Bekir
Issue Date: 2020
Abstract: Güçlü biyo–aktif ve osteokondüktif özelliklere sahip, kalsiyum fosfat esaslı kemik ikame malzemeleri birçok tıp ve diş hekimliği implant yüzeyinde kaplama malzemesi, kemiğin yeniden oluşumu (rejenerasyonu) için de iskele olarak kullanılırlar. Kısmi iyon ikamesi için hidroksiapatit (HA) kapasitesinden yararlanılarak HA yapısına farklı iyonlar dâhil edilip gelişmiş biyolojik veya fiziko–kimyasal özellikli malzemeler üretilebilir. Yeryüzünde en fazla bulunan element olan silisyum (Si), canlı vücudunda da pek çok etkin özelliğe sahiptir. Bu çalışmanın amacı, hidroksiapatit yapısındaki kısmi Si iyon katkısının osteokondüktif ve osteoindüktif özellikleri nasıl etkilediğine dair bilgilerin güncellenmesidir.
Bone replacing Ca–phosphate based materials with strong bioactive and osteoconductive properties are being used in many medical and dental applications as coating materials on implant surfaces and as scaffold for the regeneration of bone. It is possible to produce materials with enhanced biological or physico– chemical properties by doping different suitable ions into hydroxyapatite (HA) structure. Silicon (Si) is the most found element in Earth crust and has many effective properties in living bodies. The main aim of the present study is to supply the current knowledge about apatite materials which contain Si ions and the effect of Si doping into HA structure on osteoconductivite and osteoinductivite features.
URI: https://doi.org/10.31202/ecjse.692695
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2310
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/465962
ISSN: 2148-3736
2148-3736
Appears in Collections:Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

118
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.