Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/216
Title: Kurkumin içeren yara iyi edici sistem geliştirmek için bakteriden polihidroksialkanoatlar (PHA)'ın üretilmesi
Other Titles: Production of polyhydroxyalkanoates (PHA) from bacteria for develop wound-healing system that contains curcumin
Authors: Büyükköroğlu, Gülay
Arslan, Burcu Latife
Keywords: Biyoteknoloji
Biotechnology
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Polihidroksialkanoatlar (PHA) biyouyumlu, %100 biyobozunur, toksik özellik göstermeyen biyopolimerlerdir. Polihidroksialkanoatlar içerdikleri karbon sayılarına göre uzun, kısa, orta zincir uzunluğuna sahip olup, farklı mekanik ve fiziksel özellikler kazanırlar. Günümüze kadar olan süreçte ziratte, hayvancılıkta, plastik sanayiinde ve tıbbi uygulama gibi birçok farklı alanda kullanılmak üzere PHA'lar üretilmiş ve çalışılmıştır. Bunlar arasından en fazla tıbbi uygulamalar dikkat çekmektedir. Özellikle orta zincir uzunluklu PHA (Mcl-PHA) sahip olduğu özellikler ile yumuşak doku onarımında ve ilaç taşıyıcı sistem olarak kullanılmak üzere ümit vericidir. Bu çalışmada planlanan, Pseudomonas mendocina suşlarında Mcl-PHA'nın üretilmesi ve farklı yöntemler ile saflaştırılarak, yaraların iyileştirilmesi için kullanılacak kurkumin içeren sistem haline getirilmesidir. Bu amaçla üretilen Mcl-PHA'nın monomer yapısının belirlenmesi ve hazırlanan yara iyi edici filmin fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi için in vitro karakterizasyon testleri gerçekleştirilmiş, sitemin etkinliği hücre kültürü çalışmalarla belirlenmiş ve kurkumin salım profili değerlendirilmiştir.
Polyhydroxyalkanoates (PHA) are biocompatible, 100% biodegradable, biopolymers that do not exhibit toxic properties. Polyhydroxyalkanoates have long, short, medium chain lengths acording to the carbon numbers they contain and have different mechanical and physical properties. In the process up to the sun, in agriculture, animal husbandry, plastic industry and medical etc. PHAs have been produced and worked for use in many different areas. Among these, the most medical applications draw attention. Especially medium chain length PHA (Mcl-PHA) is promising with its features for its soft tissue repair and drug delivery system. The aim of this study is to produce Mcl-PHA in Pseudomonas mendocina strains and to purify it using different methods then to prepare a system that containing curcumin to be used for healing wounds. In order to determine the monomer structure of Mcl-PHA produced for this purpose and to determine the physicochemical properties of the wound healing film, in vitro characterization tests were performed. The effectiveness of the system was determined by cell culture studies and the curcumin release profile was evaluated.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1BXOeVJor0q0VzKjCHPtS1SnHoNbRLB1bgwGQkjDnfT4
https://hdl.handle.net/20.500.13087/216
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.