Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2087
Title: Uluslararası Ticarette Demiryolunun Lojistik Performansa Etkisi
Other Titles: Impact of Railways on the Logistic Performance in International Trade
Authors: Zeybek, Hülya
Issue Date: 2019
Abstract: Bir ülkenin ekonomik performansının en önemli göstergeleri Gayri Safi Yurtiçi Hâsılası (GSYH), büyüme oranı ve ticaret hacmidir. Lojistiğin bu göstergelere önemli katkısı bulunmaktadır. Bu nedenle, ülkenin, özellikle diğer bölge ve dünya ülkelerine kıyasla, uluslararası pozisyonu ve hangi alanlarda iyileştirmeler yapılması gerektiği konusunda fikir edinmek amacıyla lojistik performansını ölçmek önem taşımaktadır. Dünya Bankasının iki yılda bir yayınladığı Lojistik Performans Endeksi (LPI), ülkeler arasında kıyaslama yapabilmek için ilk başvurulan kaynak durumundadır. Bu çalışmanın amacı, Lojistik Performans Endeksi (LPI) verilerini kullanarak Türkiye’nin uluslararası ticaret kapasitesini etkileyen sorun noktalarının ne olduğunu ve hangi alanların geliştirilmesi gerektiğini özellikle de demiryolunun lojistik performansa etkisini incelemektir.
The most important indicators of a country’s economic performance are gross domestic product (GDP), economic growth and trade volume. Logistics has a significant contribution to these indicators. In this regard, it is important to measure the logistics performance of a country especially to have a better insight in its international position compared to competing economies and countries in the region or worldwide and to have a better understanding on which measures should be taken to improve the logistics performance in the most effective way. The logistics performance index (LPI) published biannually by the World Bank is the first source to make comparison among countries. The purpose of this study is to analyze the problem areas that affect the international trade capacity of Turkey and to assess the areas that need improvement and especially the impact of railways on the logistics performance.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2087
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/357621
ISSN: 2149-1607
2687-2463
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.