Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2079
Title: Kaplama malzemelerinin tasarlanmış çinko oksit partiküllerinin sitotoksisite özelliklerine etkilerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the impact of coating materials on the cytotoxicity properties of designed zno particles
Authors: Koparal, Ayşe Tansu
Yusıflı, Mahruza
Keywords: Bilim ve Teknoloji
Science and Technology
Biyoteknoloji
Biotechnology
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Kozmetik uygulamalarda üreticiler tarafından güneş kremi ve kozmetik ürün formülasyonlarında çinko oksit (ZnO), sıklıkla bir bileşen olarak kullanılır. Çinko oksit çeşitli dalga boylarındaki (290-400 nm arası) ışınlarda bütün kimyasal filtrelerden daha iyi koruma sağlamaktadır. Bu tez çalışmasının amacı, özgün bir toz teknolojisi olan ve daha önce biyouyumluluğu ZnO nanopartikülerine göre çok daha iyi olduğu tespit edilen tasarlanmış şekle sahip mikron boyutlu hegzagonal MicNo-ZnO tozlarının kozmetik ürünlerde kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla farklı kaplama malzemeleriyle kaplandığında oluşan sitotoksite özelliklerinin incelenmesidir. Kaplama malzemeleri trietoksikarililsilan, polidimetilsiloksan, hidrojen polidimetilsiloksan ve silika olarak kullanılmıştır. Elde edilen farklı formlardaki MicNo-ZnO tozlarının biyolojik etkileri insan keratinosit (HaCaT) hücreleri üzerinde incelenmiştir. Sonuç olarak, polidimetilsiloksan diğer kaplamalarla karşılaştırıldığında MTT ve ROS sonuçlarına göre daha az sitotoksisiteye sahip olduğu tespit edilmiştir.
Zinc oxide (ZnO) is often used as a constituent in sunscreen and cosmetic product formulations by manufacturers in cosmetic applications. Zinc oxide provides better protection from all chemical filters in various wavelengths (between 290-400 nm). The aim of this thesis is to investigate the cytotoxicity properties of micron-sized hexagonal MicNo-ZnO powders, which are a unique powder technology and which have been designed to be much better than ZnO nanoparticles. The coating materials were used as triethoxycarylsilane, polydimethylsiloxane, hydrogen polydimethylsiloxane and silica. The biological effects of MicNo-ZnO powders in different forms were investigated on human keratinocyte (HaCaT) cells. As a result, polydimethylsiloxane was found to have less cytotoxicity compared to MTT and ROS results compared to other coatings.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=aEzj_IdWAsjiSAfK3qwrBi8-8388C8UgKDQQrL4j9dFwptBbIrAt8wLyrqNbZZ3r
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2079
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.