Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2004
Title: Mimarlık ve söylem: Louis I. Kahn, Le Corbusier, Turgut Cansever ve öğrencilerle söyleşiler üzerine bir çözümleme
Other Titles: Architecture and discussion: a analysis of Louis I. Kahn, Le Corbusier, Turgut Cansever and interviews with students
Authors: İnceoğlu, Mehmet
Yıldız, Sümeyye
Keywords: Mimarlık
Architecture
Le Corbusier
Le Corbusier
Mimarlık
Architecture
Söylem
Discourse
Mimarlık
Söylem
Söyleşiler
Turgut Cansever
Le Corbusier
Louis I. Kahn
Architecture
Discourse
Conversations
Turgut Cansever
Le Corbusier
Louis I. Kahn
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada mimarlık tarihinde önemli isimler olan Louis I. Kahn, Le Corbusier, Turgut Cansever'in mimarlık öğrencileri ile yaptıkları söyleşiler üzerine söylem analizi yapılmıştır. Söylem genel olarak etkileyen ve etkilenen bir dil pratiği olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumun ve çevrenin inşasında önemli bir konu olan söylem anlaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu araştırma ile dilin etki ettiği düşünceyi ve eylemi mimarlık üzerinden yeniden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Mimarlık düşüncesinde söylem meselesi merkeze alınarak insanlığın yapı eylemi olan mimarlık farklı bir disiplin üzerinden yeniden yoruma tabi tutulmuştur. Mimarlığı kendi dönemi içerisinde gerek bilgi üretimi gerek projeleri ile bir düşünce-eylem birliği olarak ortaya koymuş olan Kahn, Corbusier, Cansever'in örnek projeleri üzerinden ele alınmıştır. Tezin amacı mimarlık eğitimi alan öğrencilere ve mimarlık pratiğine yeni başlayacak olan mimarlara Kahn, Corbusier, Cansever gibi önemli mimar-düşünürlerin meseleleri ele alış biçiminden hareketle bir yol sunmaktır. Anahtar Kelimeler:
In this study, discourse analysis was made on the narratives of Louis I. Kahn, Le Corbusier and Turgut Cansever, who are important names in the history of architecture, with their students. Discourse generally emerges as an affecting and influencing language practice. Discourse, which is an important issue in the construction of society and the environment, has been tried to be explained. In addition, with this research, it is aimed to re-evaluate the thought and action language has in the influence of architecture). In architectural thought, the issue of discourse is centered and architecture, which is the building act of humanity, has been reinterpreted through a different discipline. Kahn, who presented architecture as an idea-action union with both knowledge production and projects in his period, has been discussed through exemplary projects of Corbusier and Cansever. The aim of this thesis is to present a way to architectural students and beginner practicing architects, based on the approach important narrator architects such as Kahn, Corbusier and Cansever deal with the issues. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1Bjw84T5oCaepMvGtdhofHq4WcdPSMesm2zsRADvHcXO
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2004
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.