Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/20
Title: Healthcare network design and inventory decisions for disaster management under uncertainty
Other Titles: Afet yönetiminde belirsizlik altında afet yönetimi için sağlık ağ tasarımı ve envanter kararları
Authors: Kaya, Onur
Acar, Müge
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Son yıllarda dünyanın birçok yerinde büyük çaplı felaketler meydana gelmektedir. Çok sayıda insan bu felaketlerden etkilenmektedir. Afet sonrası, afetzedelerin hayatta kalması büyük ölçüde insani yardıma dayanmaktadır. İnsani yardımlar olarak, öncelikle bir afet durumunda verimli sağlık hizmeti sunmaya yönelik mobil hastanelerin yerleşim kararları incelenmiştir. Çeşitli afet senaryolarına sahip iki aşamalı stokastik bir programlama modeli kullanarak mobil hastanelerin konum ve yeniden yerleştirme kararlarını dikkate alan bir ağ tasarım modeli sunulmuştur. Modellerimiz İstanbul'da beklenen bir deprem için gerçek hayattaki bir vaka çalışmasına uygulanmıştır ve çeşitli yönetim anlayışları elde edilmiştir. Sayısal deneyler, mobil hastanelerin sağlık hizmetlerinde önemli gelişmeler sağlayabildiğini göstermektedir. İkinci olarak, bütçe kısıtlamaları ve bütçenin farklı malzemeler arasında nasıl tahsis edileceği göz önünde bulundurularak, afet öncesi ve sonrasında yardım malzemesi miktarlarına karar vermek amaçlanmıştır. Bu amaçla, bütçe kısıtlamaları olan ve olmayan tek ürün modelleri geliştirilmiştir. Ardından, iki ürünlü vaka için bütçe kısıtı olan iki aşamalı stokastik bir model oluşturulup, optimal çözüm elde edilmiştir. Daha sonra, analizimiz çoklu ürün için genişletilip ve yaklaşık algoritmalar önerilmiştir. Modellerin sonuçlarını detaylı sayısal çalışmalar ile karşılaştırılmış ve afete hazırlık için yönetsel bilgiler elde edilmiştir. Son olarak, bir afet durumunda çok dönemli stok kararlarına odaklanılmıştır. Bütçe sınırlamaları, rasgele zamanlamalar, bağış miktarları ve malzeme talebi dikkate alınarak optimal envanter siparişi politikasına karar vermeye odaklanan dinamik bir programlama modeli sunulmuştur. Sayısal analizlerle yönetsel bilgilere ulaşılmıştır
Large-scale disasters have occurred in many parts of the world in recent years. A large number of victims suffer from these disasters. The survival of victims after the disaster is largely based on humanitarian assistance. Focusing on this humanitarian assistance, firstly, we consider healthcare location decisions for providing efficient service in a disaster situation and mobile hospitals can be utilized for this purpose. We introduce a network design model considering the location and re-location decisions of mobile hospitals using a two-stage stochastic programming model with various disaster scenarios. We apply our models to a real-life case study for an expected earthquake in Istanbul and extract several managerial insights. Numerical experiments demonstrate that mobile hospitals can provide significant improvements in healthcare service. Secondly, we aim to decide on the amount of relief aid material to procure before and after the disaster considering the budget limitations and focus on how to allocate the budget among different materials. For this purpose, we first develop single product models with and without budget constraints. Then, we build a two-stage stochastic model with budget constraints for the two-product case and determine its optimal solution. Then, we extend our analysis for multiple product cases and propose approximation algorithms. We compare the results of the models via detailed numerical studies and extract managerial insights for disaster preparedness. Finally, in the last part of this thesis, we focus on the multi-period stocking decisions in case of a disaster. We present a dynamic programming model to decide on the optimal stocking and ordering policy considering the budget limitations, random timings, quantities of donations, random demand for materials. The managers need to make a decision at any point in time considering the available budget and available stock at that time. Due to the dynamic nature of this system, the budget and the stock changes over time because of arriving donations and usage of materials during disasters. We develop dynamic programming models for this system and extract managerial insights through the solutions of these models.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtGd9jCLZGdZ73ok2zLIm9V1gL0yiZog876nmOpn4Ovds
https://hdl.handle.net/20.500.13087/20
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.