Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1959
Title: Ceviz Kabuğunun Karbonizasyonu ile Elde Edilen Katı Ürününün Toprak Düzenleyicisi Olarak Kullanılması
Other Titles: Using of Solid Product Obtained by Carbonization of Walnut Shell as Soil Amendment
Authors: Yaman, Elif
Varol, Esin Apaydın
Gültaş, Hüseyin Tevfik
Özbay, Nurgül
Keywords: Ziraat Mühendisliği
Ziraat, Toprak Bilimi
Biyoloji
Çevre Mühendisliği
Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test
Issue Date: 2019
Abstract: Biyokütlenin oksijensiz ortamda bozundurulması ile elde edilen piroliz katı ürünü (biyoçar), toprak kalitesini iyileştirici özelliğinden dolayı toprak düzenleyicisi olarak kullanılabilmektedir. Yapılan bu çalışmada, ceviz kabuğundan 500 °C'de biyoçar elde edilmiş ve biyoçar (g):toprak (kg) oranı 5, 10 ve 20 olmak üzere üç farklı oranda biyoçar-toprak karışımları hazırlanmıştır. Elde edilen karışımlar 3, 8 ve 12 haftalık sürelerde inkübasyona bırakılmış ve inkübasyon sonunda toprak örneklerinin karakterizasyonu için pH, elektriksel iletkenlik, katyon değiştirme kapasitesi (KDK) ve su tutma kapasitesi (STK) ölçümleri yapılmıştır. Taramalı Elektron MikroskobuEnerji-Dağılımlı X-Işını (SEM-EDX) tekniği ile inorganik madde miktarı ve Kjeldahl metodu ile azot miktarı belirlenmiştir. Yüksek karbon içeriğine ve gözenekli yapıya sahip olan biyoçar, toprağın elektriksel iletkenlik ve pH değerlerini önemli ölçüde azaltırken, azot miktarını ise artırmıştır. Toprak için su tutma kapasitesi yaklaşık 0.55 g/g olarak belirlenirken, biyoçar-toprak karışımında bu değerin 0.60 g/g’a yükseldiği görülmektedir. Biyoçarın bitki büyüme üzerindeki etkisi incelendiğinde, en verimli sonucun biyoçar (g):toprak (kg) oranının 5 olduğu örnekten elde edildiği belirlenmiştir.
Biomass can be used as a soil conditioner due to its soil quality enhancing properties. In this study, walnut shell biochar was produced at 500 °C and mixed with three different doses of soil, including biochar (g):toprak (kg) ratio are 5, 10 and 20. The obtained soil-biochar mixtures were incubated for 3, 8 and 12 weeks. Electrical conductivity, pH measurements, cation exchange capacity (CEC) and water holding capacity (WHC) were carried out to characterize soil samples at the end of incubation periods. The amount of nitrogen was determined by Kjeldahl method and Scanning Electron Microscope-Energy-Dispersive X-Ray (SEM-EDX) was used to specify the amount of inorganic substance in soil. The biochar with high carbon content and porous structure significantly reduced the pH and electrical conductivity values of the soil and increased the nitrogen amount. While the water holding capacity for the soil is determined as approximately 0.55 g/g, it is seen that this value increases to 0.60 g/g in the biochar-soil mixture. When the effect of biochar on plant growth was examined, it was determined that the most efficient result was obtained from 5 g of biochar/1 kg soil mixture.
URI: https://doi.org/10.35193/bseufbd.571391
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFM016RXlNZz09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1959
ISSN: 2458-7575
2458-7575
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.