Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1914
Title: Turlu yaklaşma ve Van Ferit Melen Havalimanı uygulaması
Other Titles: Circling approach and the application of Van Ferit Melen Airport
Authors: Usanmaz, Öznur
Uysal, Erkan
Keywords: Sivil Havacılık
Civil Aviation
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Aletli uçuş şartlarında uçan uçaklar bir havalimanına yaklaşırken kullanılan pist yönüne göre o havalimanı için yayımlanmış olan aletli yaklaşma haritalarından en uygun olanını seçerler. Bazı durumlarda, iniş yapılmak istenen piste aletli yaklaşma prosedürü bulunmayabileceği gibi, arazi koşulları veya diğer kısıtlamalar son yaklaşma safhasında uçakların direkt yaklaşma yapabilme kriterlerini sağlayamayabilir ve/veya kuyruk rüzgârı ve operasyonel sebeplerden dolayı pist değişikliğine ihtiyaç duyulabilir. Bu durumlarda çoğunlukla turlu yaklaşmalar kullanılmaktadır. Havalimanının coğrafi yapısı ve kullanılan piste bağlı olarak, birçok manevra tipinde uygulanan turlu yaklaşmalar, pilotlar arasında farklı pistlerde hangi manevranın uygulanacağı ile ilgili karışıklığa neden olabilir. Turlu yaklaşmalar esnasında ön tanımlı rotaların belirlenmiş olması hem pilotun uygulayacağı manevrayı öngörmesi hem de hava trafik kontrolörlerinin takibi açısından büyük fayda sağlayacaktır. Buna ek olarak, turlu yaklaşmalar esnasında ön tanımlı rota kullanılması pilotlar ve hava trafik kontrolörlerinin durumsal farkındalığını arttırarak uçuş emniyetine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada dağlık arazide konuşlandırılmış ve yüksek rakıma sahip olan Van Ferit Melen Havalimanı 21 pisti için ön tanımlı rota ile turlu yaklaşma önerileri geliştirilmiş ve bu öneriler gerçek zamanlı B- 737 uçuş simülatöründe doğrulanmıştır. Çalışma sonuçları benzer havalimanlarına da referans olacaktır.
When approaching the destination airport, aircraft flying under instrument flight rules (IFR) choose the most convenient instrument approach from the published instrument approach procedure (IAP) charts issued for that airport depending on the runway in use. In some cases, there may be no instrument approach procedure available for intended landing runway because of terrain or other constraints cause the final approach track alignment to fall outside the criteria for a straight-in approach and/or sometimes it may be necessary to change the active runway when approaching the opposite runway, especially during tailwind conditions or operational reasons. In the cases mentioned, circling approaches are used frequently. Depending on the geographical structure of the airport and runway in use, circling approaches to be applied in many types of maneuvers, which sometimes may cause confusion among the pilots about which pattern will be applied on different runways. Visual prescribed track (VPT) can be implemented for circling approaches which enables to pilots predicting the maneuver and have a great benefit for air traffic controllers to monitor location of aircraft during circling approach. In addition to this, using visual prescribed track during circling approaches will contribute significantly to flight safety by enhancing the situational awareness of pilots and the air traffic controllers. In this study, visual prescribed track suggestions have been developed for Van Ferit Melen Airport runway 21, which is located in the mountainous terrain and have a high elevation, and these recommendations are verified in real-time B- 737 flight simulator. The results of the study will be a reference to similar airports.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtNHpMWnKYxMfxWtxsUcEcPtTPQ8uQtWOTJ7CUdA2Yjsw
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1914
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.