Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1897
Title: Coğrafi Bilgi Sistemleri Ağ Analizinde Anlık Dinamik Sorgulama Simülasyonu
Other Titles: Instant Dynamic Search Simulation in Geographic Information Systems Network Analysis
Authors: Uslu, Ahmet
Özmen, Hasan Burak
Uyguçgil, Hakan
Keywords: Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Issue Date: 2019
Abstract: Günümüzde, araç sayısındaki artış, şehir merkezlerinde trafik sıkışıklığına neden olarak hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Araç sayısındaki artışa bağlı olarak kent merkezinde park yeri bulmak zorlaşırken, altyapı eksikliği ve otopark yeri seçiminin hatalı olması trafiği daha da yoğunlaştırmaktadır. Yaşanabilir kent bağlamında yerel yönetimlerin, otopark gereksinimlerini karşılamak ve trafik sıkışıklığını gidermek adına çözüm üretmeleri gerekmektedir. Çalışmada, coğrafi bilgi teknolojileri ile cadde üstü otopark noktalarına yönelik uygun güzergâh seçiminin önemi ve yararları incelenmiştir. Çalışma bölgesi olarak belirlenen Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi, Eskibağlar Mahallesi, Fabrikalar Caddesi ve Hoşnudiye Mahallesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi üzerinde bulunan cadde üstü otopark noktalarına, ağ analizi yöntemi kullanarak sürücülerin çeşitli senaryolarla otopark noktalarına ulaşmalarına yönelik güzergâh çalışması yapılmıştır. Çalışma sonucunda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ağ analizinde anlık dinamik arama simülasyonu uygulanmış, yöntemin park yeri arama zamanını en az indirgediği gözlenmiştir.
Today, the rise in the number of vehicles affects life negatively by traffic congestion in city centers. Due to the increase in the number of vehicles, it becomes challenging to find out the parking area in downtown. The lack of infrastructure and awkward parking area locations densify the traffic. In the meaning of a livable city to meet parking demands and solve traffic congestion, local authorities should develop solutions. In this study, the importance and the benefits of choosing the optimum route for onstreet parking points using geospatial technologies were examined. Optimum routes were chosen for different scenarios with network analysis, on Fabrikalar Street in Eskibağlar Neighborhood, and Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Street in Hoşnudiye Neighborhood, which was selected as the study area in Tepebaşı District in Eskişehir Province. As a result of this study, instant dynamic search simulation was applied in Geographic Information Systems (GIS) network analysis and was observed that the method reduced parking search time to a minimum.
URI: https://doi.org/10.35414/akufemubid.598535
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpNd056TTJOZz09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1897
ISSN: 2149-3367
2149-3367
Appears in Collections:Biyoloji Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.