Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1860
Title: Demiryolu Yol Altyapısının Parçalanmış Atık Lastik - Kum Karışımları ile Stabilizasyonu
Other Titles: Stabilization of Railway Subbase by Shredded Tire Rubber - Sand Mixture
Authors: Umu, Seyfettin Umut
Okur, Derviş Volkan
Issue Date: 2020
Abstract: Atık lastiklerin, inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanımı son 30-40 yıl içinde oldukça yaygınlaşmıştır. Geoteknik mühendisliği uygulamalarında olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Yol inşaatlarındaki stabilite ve oturma problemlerine karşı, istinat ve dolgu duvarlarında ise hafif malzeme ihtiyacına karşılık geri dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadırlar. Çalışmanın amacı yapay olarak oluşturulan demiryolu altyapısına etki eden tekrarlı yükler altında malzeme davranışının incelenmesidir. Bu çalışmada, demiryolu altyapısı temel malzemesi olarak seçilen temiz standart kum örneği ile atık araç lastiklerinden parçalama ve öğütülme yolu ile elde edilen toz, çubuk ve amorf malzeme kütlece %5/95, %10/90 ve %15/85 oranlarında karıştırılmış ve oluşturulan karışım numuneler üzerinde rezonant kolon (RC) deneyleri yapılmıştır. Elde edilen veriler, 100 kPa efektif basınç altında, %5 oranında toz atık lastik karışımı içeren numunelerin kayma modüllerinin, 100 kPa referans örneğe göre, %0,001 birim kayma deformasyon seviyelerinde %26, %0,01 birim kayma deformasyon seviyelerinde %18 ve %0,1 birim kayma deformasyon seviyelerinde ise %35 civarında daha yüksek olduğunu göstermiştir.
The use of waste tires in civil engineering applications has become a major issue in recent years and has advantageous in terms of geotechnical engineering. The rubber wastes are lightweight materials that can be used as a filling material in embankments to overcome the stability and settlement problems in road constructions over weak soils. In this study, clean standard sand soil as the base material of railway infrastructure were mixed rubber dust, chips and amorphous piece samples obtained from waste tire in 5%, 10% and 15% by mass. Resonance Column (RC) tests were performed on the mixture samples. The aim is to investigate the shear modulus of artificially constructed railway infrastructure. The shear modulus of samples containing 5% dust waste rubber mixture is about 26% higher than the reference sample at 0,001% shear strain amplitude and 18% higher than the reference sample at 0,01% shear strain amplitude and 35% higher than the reference sample at 0,1% shear strain amplitude under 100 kPa effective pressure.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1860
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/357652
ISSN: 2149-1607
2687-2463
Appears in Collections:Antrenörlük Eğitimi Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.