Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1815
Title: KİMYASAL BANYO DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN Co3O4 FİLMİNİN OPTİK SABİTLERİ
Other Titles: OPTICAL CONSTANTS OF Co3O4 FILM PRODUCED BY CHEMICAL BATH DEPOSITION
Authors: Turan, Evren
Zeybekoğlu, Esra
Issue Date: 2019
Abstract: Kobalt oksit filmleri kimyasal banyo depolama yöntemiyle 95 °C banyo sıcaklığında ve 8 saat depolama süresinde cam tabanlar üzerine üretilmiştir. X-ışını kırınım deseni incelendiğinde, numunenin yüzey merkezli kübik Co3O4 kristal yapısına sahip olduğu belirlenmiştir. Kübik kristal fazı nanoçubuklar şeklinde alan emisyon taramalı elektron mikroskobu görüntülerinden açıkça görülmüştür. Numunenin Raman spektrumu Co3O4 nanokristallerin varlığını desteklemektedir. Absorbans ölçümlerinden numunenin direkt bant geçişine sahip olduğu ve bant aralığı değerleri Eopt1 = 1,48 eV ve Eopt2=2,05 eV olarak belirlenmiştir. Numunenin bazı optik parametreleri dalgaboyunun fonksiyonu olarak zarf eğrisi yöntemi yardımıyla incelenmiştir. Co3O4 filminin dielektrik sabitleri (n, k, ?1 ve ??), plazma frekansı ?p ve taşıyıcı yoğunluğu Nopt gibi optik sabitleri belirlenmiştir.
Cobalt oxide films have been prepared by chemical bath deposition method on glass substrates at 95 °C bath temperature for 8 h deposition time. X-ray diffraction pattern showed that the sample has face-centered-cubic Co3O4 structure. The cubic phase is clearly seen in the form of long rods from FESEM micrographs. Raman spectrum confirmed the formation of the Co3O4 nanocrystals. The band gap of the Co3O4 film was determined using the UV-Vis-NIR absorption spectra. The sample has exhibited direct transition with the band gap values of Eopt1 = 1,48 eV and Eopt2=2,05 eV. Some optical parameters of the sample as a function of wavelength were studied by applying the envelope method. The optical constants of the Co3O4 film, such as dielectric constants, (n, k, ?1 and ??), plasma frequency, ?p, and carrier concentration, Nopt, were also evaluated.
URI: https://doi.org/10.20290/aubtdb.461920
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1815
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/389949
ISSN: 2146-0272
2667-419X
Appears in Collections:Fizik Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

146
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.