Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1811
Title: Mimari model üretiminde ileri teknoloji yöntemlerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of advanced technology methods in the creation of architectural models
Authors: Avdan, Uğur
Tuncer, Serhan
Keywords: Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry
Mimarlık
Architecture
Lazer optik sistem
Laser optic system
Sayısal fotogrametri
Digital photogrametry
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada ileri teknoloji yöntemlerinden yersel lazer tarama, hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri kullanılarak, analiz yöntemlerinin ihtiyaç duyduğu farklı yapılardaki katı model üretimleri için en etkili yöntemin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Eskişehir Odunpazarı ilçesinde bulunan Kurşunlu Külliye camisinin, konvansiyonel yöntemlerle ölçülerek çizilmiş plan ve kesitlerinden faydalanılarak oluşturulacak katı modelin yanı sıra ileri teknoloji yöntemler kullanılarak analize uygun katı model üretiminde en etkili yöntem araştırılmıştır. Çalışma sonucunda yapının yayınlanmış çizimlerinde analiz sonuçlarını etkileyecek hatalar bulunmuştur. Bu hataların bazılarının genel olarak literatürde tekrarlandığı görülmüş ve kubbeli yapı çiziminde bazı mimari elemanların eksik ve yanlış gösterildiği ortaya konulmuştur. Çalışma kapsamında değerlendirilen analiz yöntemlerinin ihtiyaçlarına yönelik etkili belgeleme yöntemleri avantaj ve dezavantajları ile birlikte değerlendirilerek analiz türlerine göre etkin yöntem önerilerinde bulunulmuştur.
This study aims to determine the most efficient method for the creation of solid models of varying structures that are required by methods of analysis by utilizing advanced technology tools such as terrestrial laser scanning, aerial photogrammetry and terrestrial photogrammetry. Within the scope of the study, along with solid models to be created by making use of plans and cross-sections sketched based on conventional measurement techniques of the Külliye mosque in Odunpazarı, Eskişehir, the objective was to determine the most efficient technique to be used for the creation of solid models in adherence with the analysis carried out by using advanced technology methods. As a result of the study, errors were identified in the published sketches of the structure which inevitably affect the outcome of analyses. It has been noted that some of these errors have been repeated in literature and that sketches of dome structures present certain architectural elements in an incomplete or inaccurate manner. Efficient documentation methods serving the needs of the methods of analysis evaluated within the scope of the study have been assessed both in terms of their advantages and disadvantages; and efficient methods have been suggested according to the nature of the analysis.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwLV75QKQidjOSDSiQxe_CpRFieLCQ5SYiD_Xe6p2h3IF
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1811
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.