Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1807
Title: DEPREMLERDE GÖZLENEN ETKİLERİN GÖNÜLLÜ KATILIMIYLA HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPLANMASI
Other Titles: THE RAPID COLLECTION OF THE EFFECTS OBSERVED IN THE EARTHQUAKE BY WITNESSES
Authors: Tün, Muammer
Pekkan, Emrah
Mutlu, Sunay
Issue Date: 2018
Abstract: Bu çalışma, afete müdahale çalışmalarındaki bilgi triyajının zorluklarını gönüllü kaynaklı veriler ile nasıl kolaylaştırılabileceğini göstermektedir. Son zamanlarda, afet yönetiminde verinin toplanmasında yeni yaklaşımlar görülmektedir. Bilgi ve iletişim, riskli davranışları önlemenin en önemli köşe taşlarından olmasından dolayı kitle kaynak yönetimiyle sismik riskin azaltılmasında ileri teknolojiler kullanılır. Ülkemizin bulunduğu coğrafi bölgedeki doğa kaynaklı tehlike türleri ve terör olayları başta olmak üzere gündelik yaşantımızda karşılaşabileceğimiz her türlü afet ve acil durum olaylarının gerçek zamanlı tespiti ve raporlanması oldukça önemlidir. İnsanların can ve mal güvenliğini sağlamak, karşılaşılan afetin etki alanı ve etki derecesini hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit etmek amacıyla afet veya acil durum olaylarının sistematik bir şekilde raporlanması gerekmektedir. Her bir afet veya acil durum olayı mekânsal veri özelliği de taşıdığından, bu olaylar coğrafi bilgi sistemi çözümlerinde gerçek nesneler olarak tanımlanır ve bu nesneler arasındaki ilişkilerin modellenmesine yönelik veri tabanları geliştirilir. Hızlı durum tespitine yönelik bu çalışmalarda kitle-kaynak (crowdsourcing) yönetiminden etkin bir şekilde yararlanılır. Kitle-kaynak yeni bir olgu olmayıp geçmişte de kullanıcı katılımlarını toplamak için birçok durumda kullanılmıştır [1]. Bu çalışmada coğrafi bilgi teknolojileri ve mobil uygulama kullanılarak gönüllü katılımı ile depremlerde yeni bir hasar belirleme yöntemi araştırılmıştır. Bu metot, depremi ilk hisseden yani depremden ilk olarak etkilenen kişilerin gözlemleri, tanıklıklarına dayanır. Gerçek zamanlı bilgiler depremden etkilenen kişilerle doğrudan bağlantı kurularak toplanmaktadır. Araştırma, afet ve acil durum anlarında hasar ve kayıplarının azaltılması, toplumsal bilgilendirme hizmetleri, kitle kaynak kullanımı konularındaki literatüre önemli katkılar sağlamayı hedeflemektedir.
This paper shows how Noticed Witness Data can ease the challenges of information triage in disaster response efforts. Recently, disaster management has seen a revolution in data collection. Because information and communication are cornerstones in preventing risky behaviors, advanced technologies uses to the reduction of seismic risk by providing to the crowdsourcing management. Real-time determination and reporting of all disaster and emergency incidents that we may encounter in our daily lives are crucial. That is especially true of the natural hazard types common in the geographic location of our country and of terrorist incidents. Systematic reporting of disaster and emergency situations is required to promote safety of life and property and to rapidly and reliably determine the scope and degree of the disaster. Because each disaster and emergency incident has spatial data properties, those incidents are represented as real objects in the geographic information system (GIS) solutions, and databases aimed at modeling the relationships between those objects are developed. Crowdsourcing management is used effectively in such quick, assessment-oriented studies. Crowdsourcing is not a new phenomenon; it has been used in the past in many cases for collecting users’ participations [1] In this study, an new damage estimation method in the earthquake has investigated by using of Web Geographic Information System (GIS) Technologies and Mobile Application with witnesses participation. The method is based on earthquake witnesses, who are the first to feel an earthquake, and therefore the first informed that an event is happening. The real-time information and data is collected in connection with to the populations affected by earthquakes. The research aims to minimize the damage and losses caused by disasters and emergency incidents, to provide public information services, and to contribute to the literature concerning the utilization of crowdsourcing.
URI: https://doi.org/10.20290/aubtdb.491185
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1807
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/389778
ISSN: 2146-0272
2667-419X
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.