Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1744
Title: TÜRKİYE VE İNGİLTERE’DE YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYİNDE SPOR EĞİTİMİ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Other Titles: COMPARISON OF SPORT EDUCATION SYSTEM AT HIGHER EDUCATION LEVEL IN TURKEY AND UNITED KINGDOM
Authors: Sunay, Hakan
Yüce, Arif
Keywords: Spor Bilimleri
Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Eğitim, Özel
Müzik
Issue Date: 2019
Abstract: Bu çalışma, Türkiye ve İngiltere’de Yükseköğretim düzeyinde verilen spor eğitimi sistemlerinin farklı yükseköğretim seviyelerinde karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Karşılaştırma yapılırken spor eğitiminin verildiği birimler, bölümler ve alanlar dikkate alınmıştır. Araştırmada tarama yöntemi ve tanımlayıcı yöntem olmak üzere iki farklı yöntem kullanılmıştır. Bu kapsamda elde edilen bulguların tablolar halinde sunulması ve yorumlanması aşamasında tarama yöntemi, ilgili literatürün incelenmesi, eğitim sistemleri arasındaki benzerlikler ve farklılıkların ortaya koyulması ve karşılaştırılmasında ise karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından tanımlayıcı yöntemden yararlanılmıştır. Bu kapsamda ülkelerin yükseköğretim düzeyinde spor eğitimi verdiği birimler, bölümler ve alanlar ve tablolar halinde sunularak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak iki ülke arasında spor eğitim sistemi olarak belirgin farklılıklar bulunmamasına rağmen İngiltere’de eğitim sürelerinin daha kısa olduğu buna karşın alınması gereken ders kredisi miktarının daha fazla olduğu saptanmıştır.
The purpose of this study is to compare sport education system at higher education level in Turkey and United Kingdom for different higher education levels. While making these comparisons units, departments, and fields of sport education were considered. In this study, two different methods namely survey method and descriptive method were applied. Within this scope, survey method was applied to present findings in table format and interpret these findings, and descriptive method was applied for related literature review, to present and compare similarities and differences between education systems. Accordingly, units, departments, and fields of sport education were presented as tables for higher education level of each country and these tables were analysed. As a result, although there were no significant differences between sport education in both countries, it was determined that education duration in United Kingdom were shorter, however, credits of the courses were higher.
URI: https://doi.org/10.33689/spormetre.467625
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFek1qRTVPUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1744
ISSN: 1304-284X
2717-6347
Appears in Collections:Kimya Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

146
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.