Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1737
Title: Kanlıpınar göleti (Eskişehir) su kalitesinin araştırılması
Other Titles: Investigate the water quality of Kanlipinar pond (Eskishehir)
Authors: Çiçek, Arzu
Süleymanov, Samir
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Eskişehir ili sınırları içeriside bulunan Kanlıpınar göleti su kalisinin araştırılmasını amaçlayan bu çalışmaya Kasım 2018 tarihinde başlanmış 8 ay süreyle mevsimsel olarak su örneleri alınmış, çalışma Haziran 2019'da sonlandırılmıştır. Gölet toplamda 6 istasyon olmakla 10 fiziko-kimyasal paremetre yönünden incelenmiştir. Bu parametrelerden Sıcaklık, Elektriksel İletkenlik (EC), pH, Çözünmüş Oksijen (ÇO), Oksjen Doygunluğu gibi parametreler yerinde, Amonyum, Nitrat, Nitrit, Fosfat, Toplam Azot gibi parametreler ise o gün içerisinde uygun koşullarda muhafaza edilerek labaratuvar ortamında ölçümler yapılmıştır. Bu parametreler "Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği"nde bildirilen kıta içi su kalite standartlarına göre değerlendirildiğinde; Kanlıpınar Göleti yıllık ortalama veri sonuçlarına bakıldığında; İletkenlik II sınıf, Çözünmüş Oksijen I ve II sınıf, Oksijen Doygunluğu II sınıf, Nitrit II ve III sınıf, Fosfat I ve II sınıf, Diğer geri kalan parametreler göre ise I sınıf su kalitesinde olduğu belirlenmiştir.
This study was initiated in November 2018 to investigate the water quality of Kanlıpınar pond in Eskişehir province on the basis of seasonal varation The pond water was examined in terms of 10 physico-chemical parameters with a total of 6 stations. The parameters inculde Temperature, Electrical Conductivity (EC), pH, Dissolved Oxygen (DO), Oxygen Saturation and Ammonium, Nitrate, Nitrite, Phosphate, Total Nitrogen. These water samples were kept in the laboratory under suitable conditions and later used for analysis. these parameters are evaluated according to the intra-continental water quality standards reported in the "Surface Water Quality Regulation"; as per the annual average data results of Kanlıpınar lake water: Conductivity II class, Dissolved Oxygen I and II class, Oxygen Saturation II class, Nitrite II and III class, Phosphate I and II class, According to other remaining parameters, it is determined that I class I water quality.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpGJXlcxkazoBl1688abdBKOOp-SrrgmyRhSt_Btu6YXi
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1737
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.