Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1734
Title: Comparison of hydrological models in upper Aras Basin
Other Titles: Yukarı Aras Havzasında hidrolojik modellerin karşılaştırması
Authors: Şorman, Ali Arda
Taş, Emin
Doğan, Yusuf Oğulcan
Issue Date: 2020
Abstract: The increasing importance of water resources planning and management each day has led to a widespread use of hydrologic modeling. Especially in Turkey, where the headwaters of drainage basins are located around mountainous areas, snowmelt dominates streamflow during spring months which makes modeling applications important and necessary. In this study, two different conceptual hydrologic models (HEC-HMS and HBV) are compared during 2008-2015 water years in the mountainous headwaters of Aras Basin, located in eastern Turkey. For both models, performance on runoff using Nash-Sutcliffe Efficiency is above 0.8 and 0.7 for calibration and validation respectively. This first conceptual hydrologic modeling implementation and comparison in Aras Basin did indeed give promising results as well as suggesting to consider other variables beside streamflow.
Günbegün önemi artan su kaynakları planlama ve yönetimi çalışmalarında hidrolojik modellemenin etkin kullanılması yaygınlaşmaktadır. Özellikle Türkiye’deki drenaj havzaları başlangıç bölgelerinin karlı dağlık alanlardan oluşması ve bahar aylarında karların erimesiyle birlikte akımların büyük bir bölümünün kar erimesinden meydana gelmesi bu bölgelerdeki modelleme uygulamalarını önemli ve zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin doğu ve dağlık bölgesinde yer alan Aras Havzasının memba suları iki farklı kavramsal hidrolojik model (HEC-HMS ve HBV) kullanılarak 2008-2015 su yılları arasında modellenmiş ve karşılaştırılmıştır. Nash-Sutcliffe ölçütü kullanılarak performansı değerlendirilen her iki modelin akıma göre kalibrasyon başarısı 0.8 ve doğrulaması 0.7 değerlerinin üzerinde bulunmuştur. Aras Havzasında öncül bir kavramsal hidrolojik modelleme uygulaması olan bu karşılaştırma çalışmasının başarılı sayılabilecek sonuçlar verdiği ve benzer çalışmaların akımın yanı sıra başka değişkenlerin de çalışmaya dahil edilebileceğini göstermiştir.
URI: https://doi.org/10.5505/pajes.2019.98852
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1734
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/425791
ISSN: 2147-5881
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.