Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1703
Title: Alüminyum giydirme cephe sistemlerinde tasarım ve uygulama ilkeleri: Polonya örnekleri üzerinden bir araştırma
Other Titles: Design and application principles of aluminium curtain wall systems: A research on Poland buildings
Authors: Gökaltun, Emrah
Shams, Ahmad Kaveh
Keywords: Mimarlık
Architecture
Giydirme cepheler
Curtain walls
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Son yüzyıldaki teknolojik gelişmeler yapı sektörünü oldukça etkilemiştir. Taşıyıcı sistem olarak çerçeve sistemlerin bulunması yapı sektöründe köklü değişikliklere yol açmış, geleneksel yığma duvar yerine taşıyıcılık işlevi olmayan dış duvar sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. Sanayi Devrimi ile alüminyum ve cam üretimi kolaylaşmış, alüminyum giydirme cephe olarak adlandırdığımız sistemler ortaya çıkmıştır. Günümüzde alüminyum giydirme cephe sistemleri neredeyse her bina tipi için tercih edilmektedir. Alüminyum giydirme cephe sistemleri, tasarımcı, üretici ve mal sahibinin farklı tasarım, üretim, montaj, maliyet ve fonksiyonellik konularında artan talepleri doğrultusunda gelişmektedir. Seçilen giydirme cephe sistemi binanın yapısal özelliklerine uygun olmalı, aynı zamanda kullanıcı, işveren ve tasarımcı taleplerine de cevap verebilmelidir. Giydirme cepheler kullanıcı konfor ihtiyaçlarını karşılamalı değişen dış etkenlere uyumlu olmalıdır. Binadan beklenen performans kriterlerinin sağlanması doğru cephe sisteminin seçilmesiyle gerçekleştirilebilir. Bu noktada en önemli rol cephe danışmanlarına, giydirme cephe üreten ve uygulayan firmalara düşmektedir. Bu araştırmada; ilk olarak alüminyum giydirme cephe sistemlerin yapı teknikleri ve tasarım yöntemlerin üzerinde literatür taraması yapılmıştır. Sonra yapılarda kullanılabilecek en uygun tipleri uygulama açısından, ankraj sistemine, gürültü kontrolu ile güvenlik, ekonomi ve çevre gibi temel faktörlerle göre değerlendirilip belirlenmiştir, bu doğrultusunda polonya arasından son yıllarda yapılmış sekiz alüminyum giydirmeli cephe binaları seçip, incelenen örnekler üzerinden karşılaştırmalı bir değerlendirmede bulunulmuştur.
Technological developments have affected the construction sector in the last century, since the utilization of stick-built systems as structural members, led the construction sector into a radical change. In the light of recent technological developments in aluminum and glass industries, there have been various new approaches towards the aluminum curtain wall systems which are mostly preferred by architects to traditional masonary walls. Curtain wall is a type of wall which usually consists of vertical and horizontal structural members, connected together and fixed to the floor supporting structure of the building to form a lightweight space enclosing continuous skin, which provides, by itself or in conjunction with the building construction all the normal functions of the external wall but doesn't take on any of the load bearing characteristics of the building. According to the regulations of many European Union countries in case of buildings for a specific purpose, (e.g. schools, hospitals, hotels) or buildings with significant height; curtain walls as a non-load bearing elements of building should be designed and constructed in such a way that in case of subjecting to any external factors, it will limit the side effects, and sustain the users safety and comfort inside the building. The categorization of the aluminum curtain wall systems is a key point discussed in this research. The preferred performance expected from the building envelope, can be achieved by the right selection of the curtain wall system. Esssentially, for choosing a suitable system; the concept of the curtain wall systems should be perceived. In this research; firstly, a literature review has been performed on the aluminum curtain wall systems, respect to the construction techniques and design methods. Secondly, the systems have been evaluated in terms of application systems, noise control and environmental factors. Thirdly, for accomplishing the evaluation's results, there is used a case study; consists of eight façades covered by different aluminum curtain wall systems, where located in the big cities of Poland. Finally, based on the obtained results, the appropriate aluminum curtain wall systems have been introduced build on the mentioned factors.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpOVQbQ7J116cGQghHj2PRuJNxcESdmx3915W-BtLeFEu
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1703
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.