Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1693
Title: MOMENTUM FAKTÖRÜ, PARA POLİTİKASI KARARLARI VE BÜYÜK FİYAT DEĞİŞİMLERİNE DAYALI YATIRIM STRATEJİLERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: GEZİ VE REKREASYON SEKTÖRÜ UYGULAMASI
Other Titles: COMPARING PORTFOLIO STRAGIES BASED ON MOMENTUM, MONETARY POLICY AND LARGE PRICE CHANGES: TRAVEL AND LEISURE SECTOR APPLICATION
Authors: Sevil, Tuba
Polat, Alp
Keywords: İşletme Finans
İşletme
Issue Date: 2019
Abstract: Gezi ve rekreasyon sektörü finans alanında karakteristik özellikleri nedeniyle özel olarak incelenmektedir. Gezi ve rekreasyon sektöründe pay senedi yatırımları belirli risk düzeyinde en yüksek getiri sağlandığında gerçekleşmektedir. Pay senetlerine olan yatırımlar ile birlikte sektörün ekonomik büyümesinde ve istihdam miktarında artış yaşanmaktadır. Araştırmanın amacı, Türkiye'de gezi ve rekreasyon sektörü üzerinde yatırımlarda uygulanabilecek farklı portföy değiştirme stratejilerinin performanslarını karşılaştırmaktır. Çalışmada momentum, para politikası değişimleri ve büyük fiyat değişimleri sinyallerini esas alan portföy değiştirme stratejileri incelenmiştir. Treynor, Sharpe ve Jensen ölçütlerine dayanan karşılaştırmalar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular izlenecek portföy değiştirme stratejilerinin klasik satın al ve elde tut yatırımlarına göre daha başarılı olabileceğini göstermektedir. Riske dayalı performans ölçütleri, getiri ve portföy değeri açısından karşılaştırma yapıldığında büyük fiyat değişimlerine bağlı olarak oluşturulan strateji en başarılı performansı göstermektedir
The travel and leisure sector is examined specifically in the area of finance due to its characteristics. Stock market investments in the travel and leisure sector depends on the highest return at the specific risk level. Investments in the stock market will increase sector's economic growth and employment. The purpose of the study is to compare the performance of different strategies in travel and leisure sector of Turkey. In this study, portfolio switching strategies based on momentum, monetary policy changes and signals of large price changes are examined. Comparisons are made according to the Treynor, Sharpe and Jensen performance measurement criteria. Findings show that active portfolio strategies can be more successful than conventional buy and hold investments. The strategy based on large price changes shows the most successful performance when the other alternatives compared.
URI: https://doi.org/10.15295/bmij.v7i1.1047
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFNE5UTTRPQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1693
ISSN: 2148-2586
2148-2586
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.