Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1672
Title: Ultra yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemi ile gıdalarda bulunan bazı mikotoksinlerin tayini
Other Titles: Determination of some mycotoxins in foods by ultra high performance liquid chromatography method
Authors: Kaya, Elif Mine Öncü
Şener, Zuhal Arzu
Keywords: Kimya
Chemistry
Issue Date: 2018
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, önemli mikotoksinlerden olan Okratoksin A (OTA), Zearalenon (ZEA), Sitrinin (CIT) ve Sitreoviridin (CTV)'nin gıdalarda tayini için hızlı ve hassas ultra yüksek performanslı sıvı kromatografisi (UHPLC) yöntemleri geliştirilmiş ve validasyonları yapılmıştır. Gıda örneklerinden çeşitli tahıl ve türevleri seçilmiştir. OTA, CIT ve ZEA, bifenil (2,1 mm×150 mm×2,6 µm) kolonunda fosforik asit içeren asetonitril:su (45:55 h/h; pH:2,2) hareketli fazı kullanılarak floresans dedektör ile ?ex:330 nm, ?em:500 nm (OTA ve CIT) ve ?uy:236 nm, ?yay:440 nm (ZEA) değerlerinde aynı anda belirlenmiştir. OTA, CIT ve ZEA için geliştirilen UHPLC-FLD yönteminin gözlenebilme sınırı (LOD) ve tayin alt sınırı (LOQ) değerleri sırasıyla OTA için; 0,24 µg/kg ve 0,71 µg/kg, CIT için; 0,64 µg/kg ve 1,97 µg/kg, ZEA için; 1,28 µg/kg ve 3,90 µg/kg olarak bulunmuştur. CTV için C18 (2,1 mm×100 mm×1,8 µm) kolonu ile asetonitril:su:formik asit (55:45:0,1 h/h/h) hareketli fazı kullanılmış ve floresans dedektör ile ?ex:220 nm, ?em:340 nm dalga boyu değerlerinde tayin edilmiştir. Gıdalarda CTV için geliştirilen UHPLC-FLD yönteminin LOD ile LOQ değerleri sırasıyla, 0,41 ve 1,25 µg/kg olarak bulunmuştur. Sonuç olarak OTA, CIT, ZEA ve CTV mikotoksinlerinin gıdalarda tayinleri için başarılı bir şekilde hızlı, seçici ve hassas UHPLC-FLD yöntemleri geliştirilmiştir.
In this study, fast and sensitive ultra high performance liquid chromatography (UHPLC) methods have been developed and validated for the determination of important mycotoxins including Ochratoxin A (OTA), Zearalenon (ZEA), Citrinin (CIT) and Citreoviridin (CTV). A variety of cereals and their derivatives were selected from the food samples. OTA, CIT and ZEA were detected simultaneously on a biphenyl (2.1 mm × 150 mm × 2.6 ?m) column using a mobile phase of acetonitrile: water (45:55 v/v; pH:2.2) containing phosphoric acid by fluorescence detector at values of ?ex:330 nm, ?em:500 nm (OTA and CIT) and ?ex:236 nm, ?em:440 nm (ZEA). Limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) values of the developed UHPLC-FLD method for OTA, CIT and ZEA were found as 0.24 µg/kg and 0.71 µg/kg for OTA, 0.64 µg/kg and 1.97 µg/kg for CIT, and 1.28 µg/kg and 3.90 µg/kg for ZEA, respectively. A mobile phase of acetonitrile: water: formic acid (55: 45: 0.1 v/v/v) with a C18 column (2.1 mm × 100 mm × 1.8 ?m) was used for CTV and determined at wavelengths of ?ex: 220 nm, ?em: 340 nm by fluorescence detector. The LOD and LOQ values of the UHPLC-FLD method developed for CTV in foods were found to be 0.41 and 1.25 µg/kg, respectively. As a result, a fast, selective and sensitive UHPLC-FLD methods have been successfully developed for the determination of mycotoxins of OTA, CIT, ZEA and CTV in food.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYv_jCDhCuF9ObXCipwR2Xbl33LR3lGAPsHJHhVdyaz44
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1672
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.