Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/165
Title: Distopik müzik videolarda mimari mekan çözümlemesi: Beaux-Arts tasarım ilkeleri örneği
Other Titles: Architectural space analysis in dystopic music videos: A case study of Beaux-Arts design principles
Authors: İnceoğlu, Mehmet
Altunbulak, Melis
Keywords: Mimarlık
Architecture
Distopya
Dystopia
Mimari mekan
Architectural space
Müzik videosu
Music video
Tasarım ilkeleri
Design principles
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüz teknolojisinin ilerlemesiyle mimarlık alanında yaşanan yenilikler gözle görülür derecede artmıştır ve her yeni gelişmeyle de artmaya devam etmektedir. Teknolojinin yarattığı yeniliklerle tasarımlar hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşebilme imkânı bulmuştur. Temelinde ütopik ve distopik düşüncenin yattığı tasarımlar ve bu tasarımların gerçek hayatta gerçekleştirilme ihtimalinin olması, insanların daha çok hayal etmesine; düşlerin gerçeğe dönüşmesi ve isteklerin artması ise beraberinde yeni yerleri keşfetme isteğinin doğmasına zemin hazırlamıştır. Teknolojinin, yapım yöntemlerinin ve kullanılan sinematografik araçların gelişmesiyle birçok sektörde yenilikler yaşanmıştır. Kullanıcı isteklerine ve ihtiyaçlarına yanıt veren tasarımlar her alanda uygulanmaya çalışılmıştır. Distopik mekânlar; kitaplar, filmler, müzik videolar, oyunlar gibi birçok alanda yer almaktadır. Bu bilgiler ışığında, tez çalışması için seçilen Janet Jackson'ın "Rhythm Nation", Jamie xx'in "Gosh" ve The Carters'ın "Apes**t" müzik videolarının anlamsal ve biçimsel-estetik analizi yapılmıştır. Videoların taşıdığı ve mekânlar aracılığı ile ilettiği distopik anlamların analizinde fenomenoloji araştırma yöntemi kullanılmıştır. Videoların çekiminin gerçekleştirildiği "Bradbury Building", "Tiandu Park" ve "Louvre Museum" mekânlarının biçimsel-estetik analizi ise Beaux-Arts tasarım ilkeleri ile gerçekleştirilmiştir.
With the advancement of today's technology, the innovations in the field of architecture have increased significantly and continue to increase with each new development. With the innovations created by technology, designs have found the opportunity to become reality instead of being a dream. Designs based on utopian and dystopian ideas and the possibility of realizing these designs in real life cause people to dream more; dreams come true and the increase in requests paved the way for the desire to explore new places. With the development of technology, production methods and cinematographic tools used, innovations have been experienced in many sectors. Designs that respond to user requests and needs have been tried to be applied in all areas. Dystopic spaces; takes place in many fields such as boks, movies, music videos, games. In the light of this information, semantic and formal-aesthetic analysis of music videos of Janet Jackson's "Rhythm Nation", Jamie xx's "Gosh" and The Carters' "Apes**t" were made. Phenomenology research method was used in the analysis of the dystopic meanings carried by the videos and conveyed through spaces. The formal-aesthetic analysis of the locations of "Bradbury Building", "Tiandu Park" and "Louvre Museum", where the videos were shot, were carried out with Beaux-Arts design principles.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1PkAMsujIkQ980dLFd_AAAFO1DG255oKq7SxsdZWWWC3
https://hdl.handle.net/20.500.13087/165
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.