Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1642
Title: Bisiklet kullanıcısı kadınların giyim tercihlerinin belirlenmesi ve bir koleksiyon önerisi
Other Titles: Determination of clothing preferences of woman bicycle users and a collection proposal
Authors: Varol, Esra
Sarıçiçek, Didem
Keywords: Giyim Endüstrisi
Clothing Industry
Güzel Sanatlar
Fine Arts
Bisiklet
Kadın
Giyim
Koleksiyon
Tasarım
Bicycle
Woman
Garment
Collection
Design
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bisiklet kullanımının fiziksel performans gerektiren bir açık hava etkinliği olması bisiklet kullanımında giyimin önemini arttırmaktadır. Eskişehir'in; barındırdığı genç ve aktif nüfus ile sosyokültürel konumu ve sahip olduğu bisiklet kullanımına uygun arazi koşullarıyla bisiklet kullanımı için elverişli bir şehir olduğu söylenebilir. Eskişehir'de bisiklet kullanıcısı kadınların giyim tercihlerini belirlemek ve olası sorunlara çözüm bulmak ya da mevcut giyim tercihlerine alternatif getirmek amacıyla yapılan bu araştırmada, pilot görüşmeler sonrası Eskişehir'de aktif bisiklet kullanan yirmi kadınla birebir görüşmeler yapılmıştır. Betimsel analiz yöntemiyle bisiklet giyiminde yaşanan sorunlar ve çözüm yöntemlerine yönelik beklentiler tespit edilerek FEA modeli ile öneri bir koleksiyon hazırlanmıştır. Fonksiyonel, estetik ve etkileyici alt başlıklarında kullanıcıların cevapları ayrıştırılarak tasarımlar şekillendirilmiştir. On görünümden oluşan koleksiyon, Eskişehir'in iklim özellikleri göz önünde bulundurularak ve kullanıcıların daha yoğun bisiklet kullanım dönemi olarak belirttiği İlkbahar/Yaz dönemine göre çalışılmıştır. Oluşturulan eskizler dijital ortamda Adobe Illustrator programı kullanılarak artistik ve teknik çizimleriyle sunulmuştur. Anahtar Kelimeler:
The fact that cycling is an outdoor activity requiring physical performance increases the importance of clothing for cycle sport. It can be stated that, with its young and active population, Eskişehir is a quite suitable urban for cycling spesifically with its social-cultural position and terrain conditions. In this study, which was conducted in order to determine the clothing preferences of bicycle users in Eskişehir and to find solutions for possible problems and to bring alternatives to existing clothing preferences, one-on-one interviews were conducted with twenty women who actively cycles in Eskişehir. By using the descriptive analysis method, the problems encountered in cycling wear and the expectations for solution methods were identified and a prototype collection was prepared by using FEA model. Users' responses were divided into "functional", "aesthetic" and "expresssive" subheadings. The collection, which consists of ten looks in total, has been studied according to the climatic characteristics of Eskişehir and according to the Spring / Summer period, which is defined as the most intensive cycling period by the users. Created sketches for looks were presented in digital media drawing software Adobe Illustrator by artistic and technical drawings. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH9F_cSp-w7Ger3F4VyNzin5iI9WNsjZBfbW4oXTKdJeZ
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1642
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.