Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1631
Title: Alev sprey pirolizi yöntemiyle alümina nano toz sentezi
Other Titles: Synthesis of alumina nano powder by flame spray pyrolysis
Authors: Arslan, Gürsoy
Şanoğlu, Deniz
Keywords: Seramik Mühendisliği
Ceramic Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: "Nanoseramik" seramik alanında son yirmi yıldır iyi bilinen bir terimdir. Alümina seramikler iyi mekanik özelliklere sahiptir ve önemli uygulamalarda kullanılırlar. Bu tezde alümina nano tozlarının alev sprey pirolizi yöntemiyle sentezlenmesi üzerine çalışılmıştır. Başlangıç kimyasalı olarak seçilen alumatran, etanol gibi bir organik çözücü ile seyreltilip reaktör içine gönderilerek alümina seramik tozları üretilmiştir. Reaktöre verilen dağıtıcı gazın ve başlangıç kimyasalının debilerinin, kullanılan başlangıç kimyasalının derişimi gibi parametrelerin partikül boyutuna etkileri gözlemlenmiştir. Üretilen tozları karakterize etmek için X-ışını kırınımı ve taramalı elektron mikroskobu/enerji yayılımı X-ışını kullanılmıştır. Sonuçlar literatürden elde edilen bilgiler ile karşılaştırılmıştır.
The term "Nanoceramics" is well known in the ceramic field for at least two decades. Alumina ceramics have good mechanical properties and used for significant applications. In this thesis a study was performed on the synthesis of alumina nanopowders by flame spray pyrolysis. Alumatrane was chosen as precursor was then introduced into the reactor by diluting with an organic solvent such as ethanol to produce alumina ceramic powders. As a process parameters, the effects of the reactant fed dispersing gas and the precursor, the concentration of the precursor used, to the particle size were observed. X-ray diffraction and scanning electron microscopy/energy dispersive x-ray were used to characterize the powders produced. The results were compared with the information gathered from the literature.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpNPmpzW6r-CLVmS_tSo1xHbbQKhqPcxzuvZEbNZu_Sn1
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1631
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.