Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1616
Title: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA MODA TASARIMCISININ ROLÜ’NE YÖNELİK ALANYAZIN İNCELEMESİ
Other Titles: AN INVESTIGATION FROM THE LITERATURE ON THE ROLE OF FASHION DESIGNER FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Authors: Şahin, Yüksel
Odabaşı, Sanem
Keywords: İş
İşletme Finans
Issue Date: 2018
Abstract: Sürdürülebilirlik kavramı, günümüzde birçok alana etki eden ve oldukça tartışılan bir kavramdır. Sürdürülebilirlik kavramının öneminin anlaşabilmesi için günümüzün çevresel, ekonomik ve sosyolojik sorunlarının birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Artan çevre sorunları, doğal kaynakların karşı karşıya olduğu tehlikeler, diğer olumsuz gelişmeler tüm alanları olduğu gibi moda tasarımı alanını da ilgilendirmektedir. Araştırmalardan elde edilen bulgular tekstil ve moda endüstrisinin çevreyi olumsuz yönde etkileyen endüstrilerden biri olduğu yönündedir. Sürdürülebilir kalkınmanın tartışıldığı eşitlik, çevrebilim ve ekonomi konularının yanı sıra sürdürülebilir kalkınmada moda tasarımcısının rolü de araştırılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada eğitim üzerinden geliştirilen önerilerle, sürdürülebilirlik konusunda moda tasarımcısının rolünün ne olacağı ve konuya katkılarının neler olabileceği tartışılmaktadır.
Sustainability is a much debated concept that has an impact on several fields today. Realizing the significance of sustainability, it is necessary to indulge in today’s environmental, economic and sociological problems. As a result of increasing global environmental problems, endangered natural resources and other negative developments, fashion and textile design fields are also affected. Findings demonstrate that textile and fashion industries are among the sectors that affect the environment negatively. In addition to equality, environmental sciences and economics subjects where sustainability is discussed, research have been initiated on the role of the fashion designer in sustainable development. The present study aims to discuss how the fashion designer should be concerned about sustainability, and the role of the fashion designer within the educational approach.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1616
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/304191
ISSN: 2147-9208
2147-9194
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.