Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1530
Title: MATHEMATICAL AND HEURISTIC SOLUTION APPROACHES FOR SHELF ASSIGNMENT PROBLEM IN MULTIPLE WAREHOUSES
Other Titles: ÇOKLU DEPOLARDA RAF ATAMA PROBLEMİ İÇİN MATEMATİKSEL VE SEZGİSEL ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI
Authors: Öztürk, Zehra Kamışlı
Özer, Emine Akyol
Len, Çisem Gu
Çiçek, Ayşenur
Serttas, Mehmet Deniz
Issue Date: 2019
Abstract: One of the most important elements of the supply chain is the warehouses. Effective warehouse layout reduces delivery time to the customer and the cost of storage. In this study, warehouse layout problem in a ceramic factory with multiple warehouses and heterogeneous raw materials is discussed. For the solution of the problem, a multi-objective mixed integer mathematical model is proposed. The first aim of the model is to assign the raw materials to the shelves considering the raw material priority coefficients by minimizing the transportation distance between two warehouses and four factories and the second one is minimizing amount of shelf used in these warehouses. As the problem is classified as NPHard, in addition to the mathematical model, a heuristic algorithm has been also developed to solve large-scale problems. Based on this heuristic, a decision support system (DSS) with a user-friendly interface has been proposed for the engineers in the factory. By the help of proposed DSS, more efficient use of warehouses and systematic storage of items have been provided. In this manner, total transportation cost is decreased approximately 61% in the factory.
Tedarik zincirinin en önemli unsurlarından biri depolardır. Etkili depo düzeni, müşteriye teslimat süresini ve depolama maliyetini azaltır. Bu çalışmada, birden fazla depo ve heterojen hammadde içeren seramik fabrikasında depo yerleşim problemi tartışılmıştır. Sorunun çözümü için çok amaçlı bir karma tamsayılı matematiksel model önerilmiştir. Modelin ilk amacı, hammadde öncelik katsayılarını göz önünde bulundurarak hammaddeleri raflara atayarak, iki depo ve dört fabrika arasındaki taşıma mesafesini en aza indirmek; ikincisi ise bu depolarda kullanılan raf miktarını en aza indirmektir. Problem NP-Zor olarak sınıflandırıldığı için, matematiksel modele ek olarak, büyük ölçekli problemleri çözmek için de bir sezgisel algoritma geliştirilmiştir. Bu sezgisel çözüm algoritmasını temel alan, kullanıcı dostu arayüze sahip bir karar destek sistemi (KDS) önerilmiştir. Önerilen KDS' nin yardımıyla, depoların daha verimli kullanılması ve hammaddelerin sistematik olarak depolanması sağlanmıştır. Bu şekilde, toplam nakliye maliyeti fabrikada yaklaşık % 61 oranında azaltılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1530
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/388398
ISSN: 1300-3410
2667-7539
Appears in Collections:Kimya Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.