Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1491
Title: Atık Baskılı Devre Kartlarından Değerli Metal Geri Kazanım Yöntemlerinin Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri ile Değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of Precious Metal Recovery Processes from Waste Printed Circuit Boards by using Multi Criteria Decision Making Techniques
Authors: Özkan, Aysun
Keywords: Astronomi ve Astrofizik
Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması
Biyoloji
Kimya, Analitik
Kimya, Uygulamalı
Kimya, İnorganik ve Nükleer
Kimya, Tıbbi
Kimya, Organik
Fizikokimya
Genetik ve Kalıtım
Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Matematik
Optik
Fizik, Uygulamalı
Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya
Fizik, Katı Hal
Fizik, Akışkanlar ve Plazma
Fizik, Matematik
Fizik, Nükleer
Fizik, Partiküller ve Alanlar
İstatistik ve Olasılık
Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka
Bilgisayar Bilimleri, Sibernitik
Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari
Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlar
İnşaat ve Yapı Teknolojisi
Enerji ve Yakıtlar
Mühendislik, Hava ve Uzay
Mühendislik, Biyotıp
Mühendislik, Kimya
İnşaat Mühendisliği
Mühendislik, Elektrik ve Elektronik
Çevre Mühendisliği
Mühendislik, Jeoloji
Endüstri Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Mühendislik, Deniz
Mühendislik, Makine
Mühendislik, Petrol
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Orman Mühendisliği
Jeokimya ve Jeofizik
Jeoloji
Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler
Malzeme Bilimleri, Seramik
Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test
Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler
Malzeme Bilimleri, Kompozitler
Malzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşap
Malzeme Bilimleri, Tekstil
Metalürji Mühendisliği
Meteoroloji ve Atmosferik Bilimler
Maden İşletme ve Cevher Hazırlama
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Nükleer Bilim ve Teknolojisi
Polimer Bilimi
Robotik
Taşınım Bilimi ve Teknolojisi
Issue Date: 2018
Abstract: Son yıllarda hızlı bir şekilde artış gösteren elektronik atıkların geri kazanımı özellikle içerdikleri değerli metaller nedeniyle oldukça önem arz etmektedir. Uygulanacak geri kazanım sistemi, teknik, çevresel, ekonomik ve sosyal yönlerden en uygun çözüm olmalıdır. Bu çalışmanın amacı, baskılı devre kartlarındaki (BDK) değerli metallerin geri kazanım yöntemlerinin farklı karar verme yöntemleriyle araştırılmasıdır. Bu amaçla, pirometalurjik, hidrometalurjik ve biyometalurjik yöntemler, Analitik Serim Süreci (ASS) ve PROMETHEE olmak üzere iki çok ölçütlü karar verme yöntemiyle ile değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, alternatiflerin fayda, maliyet ve riskleri göz önüne alınmıştır. Her iki yöntemden elde edilen öncelik sıralamasına göre, biyometalurjik prosesler en uygun yöntem olarak belirlenmiştir.
The recovery of electronic waste, which has increased rapidly in recent years, is particularly important because of the precious metals it contains. Applied management systems must be the most appropriate solution from a technical, environmental, economic and social point of view. The main objective of this study was to investigate the most appropriate treatment/disposal option by using different decision- making techniques. For this purpose, pyrometallurgical, hydrometallurgical and biometallurgical methods were evaluated according to two multi-criteria decision-making techniques: analytic network process (ANP) and PROMETHEE. In this context, benefits, costs and risks for the alternatives were taken into consideration. According to the comparisons, the biometallurgical methods was found to be the most appropriate solution in both cases.
URI: https://doi.org/10.5578/fmbd.67320
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1491
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/304367
ISSN: 2149-3367
2149-3367
Appears in Collections:Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

160
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.